Botticelli Vénuszai
2015. augusztus 22. írta: PekZo

Botticelli Vénuszai

A "szépség" szó szótári illusztrációja mellé bízvást kerülhetne Botticelli bármelyik nőalakja. Egyes értelmezések szerint ebben jelentős szerepe van a XV. századi neoplatonista filozófia befolyásának, ami Platón ideatanát is felelevenítette. Platón elképzelése szerint csak az ideák bírnak valódi léttel, minden földi dolog csupán csak ezeknek a képmása. Botticelli képeiről ez a földön túli szépség-idea sugárzik akár mitológiai akár vallásos témát ábrázol. Talán a legismertebb példa a Vénusz születését ábrázoló festmény, de az egyéb mitológiai témák és a festő Mária-ábrázolásai szintén az ideális szépség festészeti megtestesülései.

A Vénusz születése azt a pillanatot ábrázolja, amikor az istennő Ciprus szigetén, Paphosznál partot ér egy kagylón. Az antikvitás óta ez volt az első kép, amely teljes alakos aktot ábrázolt. A neoplatonista olvasat szerint a kép az isteni szeretet birodalmába emeli a nézőjét. Vénusz bal oldalán Zefír és Khlorisz látható, amint a kagylón álló Vénuszt fújják, a parton Pomona várja egy köpennyel az istennőt.

the_birth_of_venus_botticelli_detail-web.jpgSandro Botticelli, Vénusz születése - részlet (1483-85)la_nascita_di_venere_botticelli.jpgSandro Botticelli, Vénusz születése (1483-85)

Számos Madonna-ábrázolás kötődik a festő nevéhez, melyek a gyermek Jézussal ábrázolják, esetleg angyalok vagy szentek társaságában. Már korai képein is látszik valamiféle ideális szépség felé törekvés. 

botticelli_madonna_in_gloria_di_serafini-detail.jpgSandro Botticelli, Dicsőséges Madonna szeráfokkal - részlet (1469-70)botticelli_madonna_in_gloria_di_serafini.jpgSandro Botticelli, Dicsőséges Madonna szeráfokkal (1469-70)botticelli_louvre-detail_1.jpgSandro Botticelli, Madonna és a gyermek az ifjú Keresztelő Szt. Jánossal - részlet (1475)botticelli_louvre_1.jpgSandro Botticelli, Madonna és a gyermek az ifjú Keresztelő Szt. Jánossal (1475)

A képek ereje, a szépség hatalma korokon átívelő. Paul Tillich, a teológus és műkritikus így írt a következő képpel való találkozásáról, mikor az első világháború után Berlinben megtekintette:

"Felpillantva a képre éreztem, hogy valamiféle eksztázis közelít felém. A festmény szépségében a Szépség maga rejtőzött. Úgy tört át a színeken, ahogy a középkori katedrálisok ólomüveg ablakain áttör a fény. Amint ott álltam a kép előtt, abban a szépségben fürödve, amit a festő évszázadokkal ezelőtt megfogalmazott, valami megérintett a minden dolgok isteni forrásából. Remegve fordultam el a képtől."

sandro_botticelli_mary_with_the_child_and_singing_angels-detail.jpgSandro Botticelli, Madonna és a gyermek éneklő angyalokkal - részlet (1478)sandro_botticelli_mary_with_the_child_and_singing_angels-web.jpgSandro Botticelli, Madonna és a gyermek éneklő angyalokkal (1478) 

A Könyves Madonna a címét a Mária előtt fekvő imádságos könyvről kapta. A képen emellett számos utalás található krisztusi üdvtörténetre. Mária kék köpenye a királyi származás és a tisztaság jelképe, a vállán látható csillag a Jézus születését a napkeleti bölcsek számára hírül adó csillagot szimbolizálja. Jézus bal kezében látható a töviskoszorú és három szög, amik a keresztre feszítést szimbolizálják. A gyümölcsöstálban a cseresznye Krisztus vérét, a szilva az anya és gyermeke közötti bensőséges szeretet jelképezi, a füge pedig a feltámadásra utal.

sandro_botticelli_madonna-del-libro-detail-web.jpgSandro Botticelli, Könyves Madonna - részlet (1480-81)sandro_botticelli_madonna-del-libro-web.jpgSandro Botticelli, Könyves Madonna (1480-81)

A Magnificat Madonna a címét egy egyházi kantikumról kapta. Mikor Szűz Mária találkozik Erzsébettel, ezekkel a szavakkal tudatja, hogy Jézussal várandós: "Magnificat anima mea Dominum et exultavit spiritus meus in Deo salutari meo." - "Magasztalja lelkem az Urat, és szívem ujjong üdvözítő Istenemben." A képen látható könyv ennél a részletnél van nyitva, az "M" iniciálé szabad szemmel is kivhető. A háttérben látható táj a németalföldi művészet hatása, ami a firenzei kereskedők által külföldről hazahozott képek és művészeti koncepciók eredménye.  

sandro_botticelli_madonna_del_magnificat-deatail.jpgSandro Botticelli, Magnificat Madonna - részlet (1481)sandro_botticelli_madonna_del_magnificat-web.jpgSandro Botticelli, Magnificat Madonna (1481)

A nyolcvanas évek elején született Vénusz születése melletti másik mitológiai témájú remekműve, a Tavasz. A kép közepén, de a térben kicsit hátrébb Vénusz áll, felette Cupido nyilával a Vénusztól jobbra álló három grácia felé céloz. A kép jobb szélén A Vénusz születésénél megismert Zefír és Khlorisz látható, mellettük pedig Flóra a tavasz istennője. Ovidius Ünnepek című művében található az a történet, miszerint Zefír erőszakkal a feleségévé tette Khloriszt, de ezt később megbánta, ekkor változtatta Flórává és egy kertet ajándékozott neki, ahol örök tavasz van, a kép ezt az alakváltást örökíti meg. A kép bal szélen Merkúr őrzi a kertet. 

botticelli-primavera-web.jpgSandro Botticelli, Tavasz (1482)botticelli-primavera-detail.jpgSandro Botticelli, Tavasz - részlet Vénusszal (1482)primavera-detail2.jpgSandro Botticelli, Tavasz - részlet Flórával (1482)botticelli-primavera-detail2.jpgSandro Botticelli, Tavasz - részlet a három gráciával (1482)

A vallásos képekhez visszatérve, a Bardi oltárkép a Medici család londoni képviselőjének, Giovanni de' Bardinak a megrendelésére készült, Szűz Máriát ábrázolja a gyermekkel és szentekkel a "sacra conversazione", vagyis szent beszélgetés formájában. A kép Máriát szoptatáshoz készülődve jeleníti meg egy pódiumon ülve. Két oldalán, a kép bal oldalán Firenze védőszentje, Keresztelő Szt. János, a jobbon Szent János evangelista látható. A képen látható lugasok természetszerűleg tagolják a teret három részre, az itt látható növények egy része megtalálható a Tavaszon is, jelezve a két kép időbeli közelségét.

bardi-altarpiece-detail.jpgSandro Botticelli, Bardi oltárkép - részlet (1484)bardi-altarpiece.jpgSandro Botticelli, Bardi oltárkép (1484)

Botticelli a nyolcvanas években már elismert művészként műhelyt is fenntartott. Alábbi festménye nagy népszerűségnek örvendett, több másolat is készült belőle, maga a festmény is a műhelye segítségével készült.

botticelli-virgin-w-six-angels-detail.jpgSandro Botticelli, Madonna és a gyermek hat angyallal és az ifjú Keresztelő Szt. Jánossal - részlet (1485)botticelli-virgin-w-six-angels.jpgSandro Botticelli, Madonna és a gyermek hat angyallal és az ifjú Keresztelő Szt. Jánossal (1485)

Botticelli remek rajztudással is rendelkezett, ennek egyik kiváló példája a bőség allegóriája. Az alak jobb kezében ott a bőségszaru, balján puttók követik gyümölccsel a kezükben. A rajz külön szépsége, hogy a ruha elrejti és egyben fel is fedi a nőalak testének vonalait. A ruha egyébiránt ugyanolyan, mint amit a Tavasz képen a gráciák viselnek.

allegory-of-abundance-1485-detail.jpgSandro Botticelli, A bőség allegóriája - részlet (1485) allegory-of-abundance-1485.jpgSandro Botticelli, A bőség allegóriája (1485) 

A Gránátalmás Madonna kompozíciója ismerős lehet a korábbi hasonló képekhez, ahol angyalokkal körülvéve látható Mária a gyermek Jézussal. A szimmetrikus elrendezés ugyan nyugalmat áraszt, de az alakok arckifejezése inkább gondterhelt, melankólikus. Magyarázatot adhat erre, hogy a gránátalma a Passióra utal, Krisztus szenvedéseire.

madonna-del-malegrana-detail-web.jpgSandro Botticelli, Gránátalmás Madonna - részlet (1487)

madonna-del-malegrana.jpg

Sandro Botticelli, Gránátalmás Madonna (1487)

Utolsónak álljon itt az Apellész megrágalmazása című kép, amelynek alapja a Lukiánosz által a rágalmazásról szóló értekezésében szerepel. A történet szerint Apellészt egy riválisa megvádolta, hogy forradalmat szít a városban, ezért Ptolemaiosz elfogatta, és ki akarta végeztetni. Egy barát azonban felfedte az igazságot és a festő megmenekült. Mindenesetre Apellész a megrágalmazása feletti érzéseit festménybe öntötte. Sajnos az ókori festmény nem maradt fenn, csak Lukiánosz leírása. A Botticelli festményén látható jelenet több alakja egy-egy érzés megtestesülése. A trónon ülő Midas mellett két nőalak a tudatlanság és a gyanú áll, előttük kék köpenyben érkezik a rágalom, egyik kezében a düh fáklyájával másikban a kezét imára kulcsoló megvádolt áldozatot húzva. A mellette lévő két nőalak a csalás és az összeesküvés, a Midasra mutató férfi az irigység. A kép bal oldalán feketébe öltözve a megbánás félve emeli tekintetét a felfelé mutató ruhátlan nőalakra, aki a meztelen igazságot jelképezi, testtartása hasonló Vénuszéra a Vénusz születésén.

sandro_botticelli_calumny-of-apelles-web.jpgSandro Botticelli, Apellész megrágalmazása (1495)sandro_botticelli_calumny-of-apelles-detail2.jpgrészlet: rágalom és kísérői: csalás, összeesküvés, valamint irigységsandro_botticelli_calumny-of-apelles-detail.jpgrészlet: megbánás és igazság 

Források:

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_works_by_Sandro_Botticelli

http://www.bergerfoundation.ch/Sandro/5conclusion2_english.html

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Birth_of_Venus

http://www.visual-arts-cork.com/famous-paintings/birth-of-venus.htm

http://www.wga.hu/frames-e.html?/html/b/botticel/21/20adorat.html

http://www.wga.hu/frames-e.html?/html/b/botticel/92drawin/3abundan.html

http://www.wga.hu/frames-e.html?/html/b/botticel/22/51bardi.html

http://www.wga.hu/frames-e.html?/html/b/botticel/90scenic/10calumn.html

http://www.wga.hu/frames-e.html?/html/b/botticel/90scenic/11calumn.html

https://en.wikipedia.org/wiki/Calumny_of_Apelles_(Botticelli)

http://www.wga.hu/frames-e.html?/html/b/botticel/91late/06madonn.html

http://www.philosophyforlife.org/2013/09/

http://www.wga.hu/frames-e.html?/html/b/botticel/22/1madonna.html

https://en.wikipedia.org/wiki/Madonna_in_Glory_with_Seraphim_(Botticelli)

https://it.wikipedia.org/wiki/Madonna_del_Libro_(Botticelli)

http://www.wga.hu/frames-e.html?/html/b/botticel/22/2libro.html

http://www.wga.hu/frames-e.html?/html/b/botticel/22/30magnif.html

http://www.wga.hu/html/b/botticel/22/40pomegr.html

http://www.wga.hu/frames-e.html?/html/b/botticel/5allegor/10primav.html

https://en.wikipedia.org/wiki/Primavera_(painting)

http://www.wga.hu/frames-e.html?/html/b/botticel/4sistina/moses/moses5.html

http://www.wga.hu/frames-e.html?/html/b/botticel/5allegor/30birth.html

http://www.wga.hu/frames-e.html?/html/b/botticel/22/42virgin.html

Képek:

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Botticelli,_madonna_in_gloria_di_serafini.jpg - 1469-70

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sandro_Botticelli_-_Madonna_and_Child,_c._1470.jpg - 1470

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Botticelli_04_Louvre.jpg - 1470-75

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/df/Sandro_Botticelli_-_Mary_with_the_Child_and_Singing_Angels_-_Google_Art_Project.jpg - 1478

https://it.wikipedia.org/wiki/Madonna_del_Libro_(Botticelli) - 1480-81

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sandro_Botticelli_-_Madonna_del_Magnificat_-_Google_Art_Project.jpg - 1481

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Botticelli-primavera.jpg - 1482

https://en.wikipedia.org/wiki/File:La_nascita_di_Venere_(Botticelli).jpg - 1483-85

http://www.wga.hu/art/b/botticel/22/50bardi.jpg - 1484

http://www.wikiart.org/en/sandro-botticelli/allegory-of-abundance-1485 - 1485

http://www.wga.hu/frames-e.html?/html/b/botticel/22/42virgin.html - 1485

http://www.wga.hu/art/b/botticel/22/40pomegr.jpg - 1487

http://nd03.jxs.cz/898/796/bdafe1f0c0_61792118_o2.jpg

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sandro_Botticelli_021.jpg - 1494-95