Fejtetőre állt világ avagy a közmondások képes könyvtára
2016. augusztus 27. írta: PekZo

Fejtetőre állt világ avagy a közmondások képes könyvtára

Az idősebb Pieter Bruegel németalföldi közmondásokat feldolgozó képe leginkább talán a Nyugati téri aluljáró egyik zsúfolt pénteki délutánjához hasonlítható. Első pillantásra csak káosz és zsúfoltság látható, jobban szemügyre véve azonban a számtalan alakot, mindegyikük egy történet:  egy-egy vagy néha több németalföldi közmondást testesítenek meg. Így, ha részletesen végig járja a néző a képet, amellett, hogy bepillantást nyerhet a korabeli flamand hétköznapokba is, ráadásul mintegy száz közmondás ábrázolásával is gazdagabb lesz.

pieter_brueghel_the_elder_the_dutch_proverbs_google_art_project.jpg

Pieter Bruegel, Németalföldi közmondások (1559)

A közmondások képi ábrázolása népszerű volt Németalföldön, a 15. században hóráskönyvekben is feltűntek, a 16. században pedig Bruegel mellett mások is feldolgozták, időben legközelebb például Frans Hogenberg készített metszetet. Ez utóbbi valószínűleg nagyban befolyásolta Bruegel képét is.  Emellett a korabeli irodalomban is jelent meg közmondásgyűjtemény, Rotterdami Erasmus Adagiája fontos mérföldkő, és François Rabelais Gargantua és Pantagruel című művében szintén felhasznált több közmondást. Hasznos életvezetési tanácsok voltak ezek közhelyes formában megfogalmazva. Ezek közül számos megtalálható sok európai nyelvben ma is.

frans_hogenberg_die_blau_huicke_is_dit_meest_ghenaemt_1558_rp-p-2010-1.jpg

Frans Hogenberg, A kék köpeny (1558)

Bruegel képén nagyjából száz közmondás ábrázolása látható, az alábbiakban az egyes képrészleteknél láthatóak a magyarázatok, elsőként az eredeti közmondás fordítása, mellette pedig az értelmezése. 

brueghel-proverbs-001.jpgmég az ördögöt is a párnához kötözi - a makacsság mindent legyőzbrueghel-proverbs-002.jpgoszlopharapó - vallásos képmutatóbrueghel-proverbs-003.jpgsose higgy annak, aki egyik kezében tüzet visz a másikban meg vizet - kétszínű, bajkeverőbrueghel-proverbs-004.jpg1. téglafalba veri a fejét - megpróbálja a lehetetlent, 2. egyik lábán cipővel, a másik mezítláb - az egyensúly a legfontosabbbrueghel-proverbs-052.jpga koca kihúzza a dugót - a nemtörődömség jutalma a csapás
brueghel-proverbs-005.jpg1. csengőt köt a macska nyakába - veszélyes és teljesíthetetlen tervet próbál véghez vinni, 2. a fogáig páncélban van - erősen felfegyverkezett, 3. felölti a páncélját - mérgesnek lennibrueghel-proverbs-007.jpg1. itt nem sül a hering - nem a tervek szerint alakul, 2. megsüti az egész heringet az ikrájáért - sokat markol és keveset fog, 3. a fejére teszi a fedőt - vállalja a felelősséget, 4. mit árthat a füst a vasnak - a megváltoztathatatlanba bele kell törődnibrueghel-proverbs-008.jpgkét szék között a hamuba ül - tétovázikbrueghel-proverbs-009.jpg mindig ugyanazt a csontot rágja - folyamatosan ugyanarról beszélbrueghel-proverbs-010.jpg1. szarik a világra - mindent megvet, 2. a bolondok kapják a legjobb kártyákat - bolondnak áll a világ, 3. az orruknál fogva vezetik egymást - átverik egymást, 4. a kocka el van vetve,  5. Az ollón keresztül néz - tisztességtelen üzletet köt vagy szemet. szemért, 6. azon múlik, a kártyák hogyan hullanak - szerencse kérdése, 7. a világ a feje tetején áll - a dolgok épp ellenkezőleg állnak, mint kellenebrueghel-proverbs-053.jpg1. átnéz az ujjain - nem veszi észre a nyilvánvalót, 2. ott lóg a kés - provokál valakit, 3. ott a facipő - hiába várbrueghel-proverbs-011.jpg1. kidugja a seprűt az ablakon - nincs otthon a macska, cincognak az egerek, 2. seprű alatt házasodott - házasság nélkül élnek együtt, 3. tortával épít tetőt - nagyon gazdagbrueghel-proverbs-012.jpg1. lyukas a tető - hülye, 2. az öreg tetőt gyakran kell foltozni - a régi dolgok több figyelmet igényelnek, 3. a tetőnek csak lécei vannak - a falnak is füle van, 4. a füle mögött fáj a foga - szimulál, 5. a holdra akar vizelni - hiábavaló vállalkozásra fecséreli az idejét, 6. ott lóg a fazék - fordítva van, mint kéne lennie, 7. legalább egy tojást a fészekben hagy - mindig van valami tartaléka

brueghel-proverbs-054.jpgújra kilő egy nyilat, hogy az elsőt megtalálja - ismét elkövet egy ostobaságot brueghel-proverbs-013.jpg1. szappan nélkül borotválja a bolondot - becsap valakit, 2. két bolond egy csuklya alatt - az ostobaság kedveli a társaságot, 3. az ablakon keresztül nő - nem lehet elrejteni brueghel-proverbs-014.jpg1. ha nyitva a kapu, a disznók kifutnak a kukoricásba - a katasztrófa a gondatlanságból ered, 2. ha fogy a kukorica, hízik a disznó - valakinek a vesztesége más nyeresége, úgy fut, mintha égne a feneke - siet valahová, 3. aki tüzet eszik, parazsat ürít - aki veszélyes dologba fog, ne csodálkozzon a következményekenbrueghel-proverbs-015.jpgmindig szélirányba fordítja a köpenyét - mindig az éppen elterjedt véleménnyel ért egyetbrueghel-proverbs-016.jpg tollat szór a szélbe - feleslegesen munkálkodik valaminbrueghel-proverbs-017.jpga gólya reptét figyeli - pazarolja az idejét brueghel-proverbs-018.jpgpróbál két legyet ütni egy csapásra - hatékonybrueghel-proverbs-019.jpg1. ökörröl a szamárra esik - előnytelen üzletet köt, rontja a helyzetét, 2. megcsókolja a kopogtatót - szolgalelkű, 3. az ajtóba törli a fenekét - könnyen vesz valamit, 4. teherrel a vállán járkál - rosszabbnak képzeli a helyzetet, mint amilyen vagy saját maga okozója a bajának, 5. egyik koldus a másiktól kéreget az ajtó előtt - fél a versenytől

brueghel-proverbs-020.jpg1. olyan, mint a latrina a folyó felett - nyilvánvaló, 2. ugyanazon a lyukon ürítenek egyszerre - elválaszthatatlanok egymástól, 3. mindenki átlát a deszkán, ha van benne lyuk - semmi értelme a nyilvánvalót hangoztatni, 4. a vízbe szórja a pénzét - elpazarolja a vagyonátbrueghel-proverbs-021.jpg a háló mögött halászik - kihagy egy lehetőségetbrueghel-proverbs-055.jpg1. parázson ül - türelmeten, 2. nem lehet vele együtt forgatni a nyársot - nem együttműködő, 3. háló nélkül fog halat - mások munkájából húz hasznot, 4. a nyárson sülő húst folyamatosan locsolni kell zsírral - vannak dolgok, amik folyamatos figyelmet igényelnekbrueghel-proverbs-025.jpga nagy hal megeszi a kishalat - az erősebb kutya élvezi a tavasztbrueghel-proverbs-026.jpgnem látja a nap csillogását a vízen - irigy mások sikerérebrueghel-proverbs-027.jpgnem törődik vele, hogy ég a háza, amíg melegedni lehet a lángjánálbrueghel-proverbs-028.jpg1. húzza a tönköt - megcsalja a szerelme, értelmetlen munkát végez, 2. a félelem a vénasszonyt is futásra ösztökéli - váratlan esemény előhozhat sosem látott dolgokat valakiből, 3. a ló ürüléke nem füge - ne dőlj be a látszatnak, 4. ha vak vezet világtalant, mindenki beleesik az árokba - értelmetlen, ha egyaránt tudatlanok próbálják eligazítani egymást, 5. nincs még vége az utazásnak, ha még csak megpillantjuk a templom tornyát - nem szabad feladni, amíg a feladatot nem végeztük elbrueghel-proverbs-056.jpgelőbb utóbb minden napvilágra kerül - semmit sem lehet örökre eltitkolnibrueghel-proverbs-029.jpg1. szemét a vitorlán tartja - éber marad, körültekintő, 2. az akasztófa tövében végzi el a dolgát - nem rettenti el semmilyen büntetés, 3. ahol a tetem, ott vannak a varjak - ha valahol kapni lehet valamit, mindenki odasereglik, 4. hátszélben könnyű vitorlázni - kedvező körülmények között nem nehéz sikert elérni, 5. ki tudja miért mezítlábasok a libák - mindenre van magyarázat, akkor is, ha nem nyilvánvaló, 6. ha nem nekem kell őrizni őket, akkor hadd legyenek libák a libák - ne avatkozz bele abba, ami nem a te dolgodbrueghel-proverbs-030.jpg1. táncoló medvéket lát - kopog a szeme az éhségtől, 2. a medve kedveli a medve társaságát - hasonszőrű emberek jobban kijönnek egymássalbrueghel-proverbs-031.jpg1. sövényre akasztja a csuklyáját - befejez egy foglalkozást, szögre akasztja a cipőjét vagy kidob valamit, amire még szüksége lehet, 2. árral szemben úszni nem kifizetődő - nehéz szembe menni az általános véleménnyelbrueghel-proverbs-032.jpgangolnát fog - nehéz feladatot visz véghezbrueghel-proverbs-033.jpg1. addig jár a korsó a kútra, míg el nem törik - mindennek vége van egyszer vagy aki folyamatosan felesleges veszélynek teszi ki magát, pórul járhat, 2. a legszélesebb csíkokat más bőréből vágják - más pénzével könnyen nagylelkű az emberbrueghel-proverbs-034.jpg1. kiesik a kosárból - lebukik, 2. ég és föld között lóg - kényelmetlen helyzetben van, 3. megtartja a tyúk tojását, de hagyja elveszni a libáét - rossz döntést hozbrueghel-proverbs-035.jpg1. a kemencére ásít - megpróbálja a lehetetlent, 2. megpróbálja nagyobbra nyitni a száját, mint a kemence ajtaja - túlbecsüli a képességeit, 3. csak az keresi a másikat a  kemencében, aki maga rakta oda - rossz az, aki rosszra gondolbrueghel-proverbs-036.jpg1. nehezen ér el egyik cipótól a másikig -  nehezen jön ki a pénzéből, 2. nyél nélküli kapa - használhatatlan dolog, 3. keresi a baltát - kifogást keres, 4. megmutathatja a fényét - végre megmutathatja a tehetségét, 5. lámpással kell keresni - nehezen lehet megtalálni, 6. nagy lámpás kis fénnyel - sok beszéd kevés értelemmel, 7. a tőkéhez vágja a baltát - felad valamitbrueghel-proverbs-037.jpgaki kiöntötte a kását, nem tudja az összeset visszarakni a tálba - ami történt megtörténtbrueghel-proverbs-038.jpg1. próbálja a hosszabbat húzni - előnyhöz próbál jutni, 2. a szerelem oda megy, ahol a pénzeszsák függ - a szerelem megvásárolhatóbrueghel-proverbs-039.jpg1. az ujjain forog a világ - a lábai előtt hever a világ, 2. görnyedni kell, hogy megéljen az ember a világban - áldozatokat kell hozni, ha sikert akar elérni az ember, 3. botot dug a kerék küllői közé - hátráltatja valakinek a terveit, 4. rózsát szór a disznók elé - gyöngyöket szór a disznók elé vagyis érdemtelenekre pazarolja az erejét brueghel-proverbs-040.jpglenszakállat ad Krisztusra - keresztény jámborság alá rejti a megtévesztést brueghel-proverbs-041.jpgazután temeti be a kutat, hogy belefulladt a borjú - eső után köpönyeg vagyis a baj után cselekszikbrueghel-proverbs-042.jpg

 1. szelíd, mint a bárány - kivételesen nyugodt ember, 2. az egyik birkát nyír, a másik disznót - az egyiknek mindene meg van, a másiknak semmit, 3. nyírni kell a birkát, nem nyúzni - nem szabad az feláldozni a rövidtávú előnyökért a hosszabb távú boldogulást 

brueghel-proverbs-043.jpg1. az egyik a guzsalyra tekeri, amit a másik fon - mindketten pletykásak, 2. aggódik, hogy ne jöjjön közbe a fekete kutya - vigyáz, nehogy elromoljanak a dolgok  brueghel-proverbs-044.jpga le nem rakott tojásokkal törődik - bizonytalan kimenetelű dolgokkal foglalkozikbrueghel-proverbs-045.jpgkosárban hordja a napot - homokot árul a sivatagban vagyis pazarolja az idejétbrueghel-proverbs-046.jpg az ördögnek tartja a gyertyát - válogatás nélkül köt barátságokatbrueghel-proverbs-047.jpg1. az ördögnek gyón - az ellenségének fedi fel a titkait, 2. az ablak mögötti rész: a fülébe fúj - pletykát terjesztbrueghel-proverbs-048.jpg1. a róka és a gólya együtt eszik - két gazembernek mindig a saját hasznát nézi, 2. mi az értelme a szép tányérnak, ha üres - a szépség nem minden, 3. felirat a falon: felírja a tartozást - tartozik valakinek egy szívességgelbrueghel-proverbs-049.jpg a gyomrán át szúrták le a disznót - valami visszafordíthatatlanul megtörténik brueghel-proverbs-051.jpg1. két kutya ritkán osztozik meg egy csonton - heves vitát folytat valamiről, 2. míg két kutya marakodik a csonton a harmadik ellopja - ha ketten vitáznak valamin, addig a harmadik ellopja azt brueghel-proverbs-050.jpgráborítja a kék köpenyt - felszarvazza vagy megcsalja a férjét

________________

 

Források:

https://en.wikipedia.org/wiki/Netherlandish_Proverbs

https://de.wikipedia.org/wiki/Die_niederl%C3%A4ndischen_Sprichw%C3%B6rter

https://www.google.com/culturalinstitute/beta/asset/the-proverbs/WwG8mD89xbELbQ

https://en.wikipedia.org/wiki/Frans_Hogenberg

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b3/Frans_Hogenberg_-_Die_blau_huicke_is_dit_meest_ghenaemt_-_1558_-_RP-P-2010-1.jpg/1280px-Frans_Hogenberg_-_Die_blau_huicke_is_dit_meest_ghenaemt_-_1558_-_RP-P-2010-1.jpg

https://en.wikipedia.org/wiki/Adagia

https://www.jstor.org/stable/4122671?seq=1#page_scan_tab_contents

https://www.jstor.org/stable/pdf/3045815.pdf

http://wangfolyo.blogspot.hu/2009/09/erasmus-adagia-es-az-index-romanum.html