Az oroszlántól a háromfejű kutyáig: Héraklész tizenkét munkája - II. rész
2015. július 04. írta: PekZo

Az oroszlántól a háromfejű kutyáig: Héraklész tizenkét munkája - II. rész

A múlt héten Héraklész első hat munkáját tekintettük át a tizenkettőből, következzen most a munkáinak a második fele.

Hetedik feladat: Minósz bikája

Hetedszerre azt a feladatot kapta Héraklész, hogy hozza el a krétai bikát. Akuszilaosz úgy tudja, hogy ez a bika vitte Európét Zeuszhoz; mások szerint Poszeidón küldte fel a tenger mélyéről, amikor Minósz megfogadta, hogy ami feltűnik a tenger színén, azt Poszeidónnak áldozza. Csakhogy amikor megpillantotta a szépséges bikát, állítólag beküldte a saját csordái közé, s egy másikat áldozott fel helyette, mire a sértett Poszeidón megvadította az állatot. Érte ment tehát Héraklész Krétára, és segítséget kért Minósztól, aki azonban azt válaszolta neki, hogy küzdjön meg érte egyedül. Héraklésznek végül is sikerült elfognia a bikát, elvitte és megmutatta Eurüsztheusznak, majd pedig szabadon engedte. Az állat bebolyongta Spártát és egész Arkadiát, átkelt az Iszthmoszon, megérkezett az attikai Marathónba és itt zaklatta a lakosságot.

07antic-loh-minos-mosaic.jpgmozaik Lliriában (III. század) 

07modern-loh-the-cretan-bull-cort-after-floris.jpgFranciscus Floris rajza alapján Cornelis Cort metszete (1563)

Nyolcadik feladat: Diomédész lovai

Nyolcadiknak azt a feladatot kapta Héraklész, hogy hozza el Mükénaiba a thrák Diomédész kancáit. Diomédész Arész és Küréné gyermeke volt, és egy szerfölött harcias thrák nép, a bisztónok királya. Emberevő lovakat tartott. Önkéntes kísérőivel Héraklész elhajózott hozzá, legyőzte az istálló őreit, a lovakat pedig a tengerpart felé terelte. Amikor a bisztónok teljes fegyverzetben a lovak védelmére keltek, Héraklész a lovakat szeretőjére, Abdéroszra bízta, aki Hermész gyermeke volt a lokriszi Opuszból: a rábízott kancák azonban magukkal vonszolták és halálra zúzták. Héraklész eközben megküzdött a bisztónokkal, Diomédészt sikerült megölnie, a többieket pedig megfutamította, majd az elhunyt Abdérosz sírhalma mellett megalapította Abdéra városát. A kancákat magával vitte és átadta Eurüsztheusznak, de mert Eurüsztheusz szabadon engedte őket, felmentek az Olümposz hegyre, ahol a vadállatok végeztek velük.

08antic-loh-mares-o-diomedes.jpg fríz a Delphi színházon (I. század)

08modern-loh-mares-o-diomedes.jpg Antonio Tempesta rajza alapján Nicolo Van Aelst metszete (1608)

Kilencedik feladat: Hippolüté öve

Kilencedik munkája az volt, hogy el kellett hoznia Hippolüté övét. Hippolüté a Thermódón folyó környékén tanyázó amazónok királynője volt. Asszonynép létükre kiváló harcosok hírében állottak, férfiakhoz illő tetteket hajtottak végre, ha pedig nászra kelve gyermekeket szültek, a leányokat felnevelték, jobb mellüket azonban megnyomorították, hogy ne akadályozza őket a dárdavetésben, s csak a balt hagyták meg, hogy tudjanak szoptatni. Hippolüté Arész övét viselte, annak jeléül, hogy az amazónok között ő a legkiválóbb. Ezt az övet kellett elhoznia Héraklésznek, mivel Eurüsztheusz leánya, Admété felette vágyott reá. Héraklész hajóra szállt, amikor Héraklész befutott Themiszküra kikötőjébe, felkereste őt Hippolüté, kifaggatta, mi járatban van, majd ígéretet tett, hogy át fogja adni az övet. Héra azonban az egyik amazón képében elhíresztelte a többiek között, hogy a most érkezett idegenek el akarják rabolni a királynőt. Az amazónok a hír hallatára fegyverestül a hajóhoz nyargaltak, Héraklész pedig a felfegyverzett amazónok láttán kelepcét gyanított, és megölte Hippolütét, lecsatolta róla az övet, majd a többi amazónnal is megvívott, végül elhajózott. Az övet Mükénaiba vitte, és átadta Eurüsztheusznak.

09-antic-loh-hippolyte_amazons.jpgfekete alakos görög amfóra (i.e. VI. század) 09modern-loh-hyppolie_amazon.jpgNikolaus Knüpfer (XVII. század eleje)

Tizedik feladat: Gérüón marhái

 Tizedszerre azt a feladatot kapta, hogy hozza el Gérüonész marháit Erütheiából. Erütheia szigete az Ókeanosz közelében fekszik, ma Gadeirának hívják. A szigetet Gérüonész lakta, Khrüszáórnak és Ókeanosz leányának, Kallirhoénak a fia. Teste három férfitestből állt, melyek derékban összenőttek, de lágyéktól és combtól lefelé ismét szétváltak. Bíborszínű tehenei voltak, melyeket Eurütión pásztor legeltetett.  Héraklész útnak indult, hogy megszerezze Gérüonész marháit; Európán keresztülhaladva töméntelen vadat ejtett, így ért Líbüa földjére. Útban Tartésszosz felé, Európa és Líbüa határán utazásának emlékére két oszlopot állított fel egymással szemben. Erütheiába érve az Abasz hegyen ütött tanyát. Gérüonésznak az Anthemusz folyónál még sikerült utolérnie Héraklészt, amint a teheneket hajtotta; megküzdött vele, és egy nyílvessző halálra sebezte. Héraklész a csordát elvitte és átadta Eurüsztheusznak, aki Hérának áldozta az állatokat.

10antic-loh-cattle-o-geryon.jpgfekete alakos görög amfóra (i.e. VI. század)

10modern-loh-cattle-o-geryon.jpgGabriel Salmon metszete (1528)

Tizenegyedik feladat: a heszperiszek almái

Héraklész nyolc év és egy hónap leforgása alatt teljesítette a feladatokat, Eurüsztheusz azonban Augeiasz istállójának kitisztítását és a hüdra megölését nem fogadta el munkának, s ezért tizenegyedszerre azt a feladatot bízta rá, hogy hozza el a Heszperiszek aranyalmáit. Ezek az almák pedig nem Líbüában voltak, hiába állítják ezt egyesek, hanem az Atlasz-hegyen, a hüperboreuszok földjén. Gé ajándékozta őket Zeusznak, amikor megesküdött Hérával. Százfejű, halhatatlan sárkány őrizte az almákat, vele együtt őrködtek a Heszperiszek is, Aiglé, Erütheia, Heszperia és Arethúsza.

Líbüán keresztül elérte az óceánt, átkelt vele a szemközt elterülő szárazföldre, és nyilával célba vette a keselyűt, Ekhidna és Tüphón sarját, amely a Kaukaszosz tetején Prométheusz májából lakmározott. Megszabadította Prométheuszt, aki azt tanácsolta Héraklésznek, hogy ne maga menjen el az almákért, hanem vegye át Atlasztól az égbolt terhét, és őt küldje el értük.

Héraklész megfogadta a tanácsot, és megérkezvén Atlaszhoz a hüperboreuszok földjére, átvette tőle a terhet. Atlasz leszakított három almát a Heszperiszektől, majd visszajött Héraklészhez. De nem volt kedve tartani a terhet, és azt mondta, hogy elvinné az almákat Eurüsztheusznak, Héraklésznek viszont azt ajánlja, tartsa egy csöppet helyette az égboltot, és párnát akart tenni a fejére. Héraklész bele is egyezett, de aztán sikerült fortélyosan visszaraknia Atlaszra. Prométheusz tanácsára megkérte ugyanis Atlaszt, tartsa egy csöppet helyette az égboltot. Ennek hallatára Atlasz letette az almákat a földre, és visszavette az égboltot. Héraklész azonban felvette az almákat és kereket oldott. Némelyek azt állítják, hogy nem Atlasztól kapta meg az almákat, hanem maga szakította le, miután megölte a fát őrző kígyót. Az almákat elvitte és átadta Eurüsztheusznak, aki azonban nekiajándékozta őket.

11antic-loh-hesperides.jpegvörös alakos görög vizeskorsó (i.e. V. század)

11modern-loh-hesperides.jpgismeretlen, Pietro da Cortona stílusa (XVII. század)

Tizenkettedik feladat: Kerberosz

Tizenkettediknek azt a feladatot kapta Héraklész, hogy hozza fel a Kerberoszt a Hadészból. A Kerberosznak három kutyafeje nőtt, egy sárkányfarka, és tarkabarka kígyófejek meredeztek a hátán. Héraklész megérkezett a lakóniai Tainaronhoz, a Hadészba vezető út bejáratához, és le is szállt rajta. A tehenek őrzője, Menoitész, Keuthónümosz fia birokra hívta őt, Héraklész azonban derékon ragadta, és összeroppantotta a bordáit, de Perszephoné kérésére végül is megkegyelmezett neki. Ezután elkérte Plutóntól a Kerberoszt; Plutón kijelentette, hogy elviheti, ha fegyverei nélkül megbirkózik az állattal. Héraklész az Akherón kapuinál talált rá, mellvértjébe és az oroszlánbőrbe burkolózva odament hozzá, karjával átkulcsolta a fejét, és - miközben a sárkányfarok szüntelenül mardosta őt - addig szorongatta és fojtogatta, míg a Kerberosz végül is megadta magát. Héraklész magához vette, és Troizénnál kijutott vele a földre és bemutatta a Kerberoszt Eurüsztheusznak, majd visszavitte a Hadészba.

12antic-loh-thecerberus.jpgfekete alakos görög vizeskorsó, (i.e. VI. század)

12modern-loh-cerberus.jpgAntonio Tempesta rajza alapján Simon Frisius metszete (XVII. század első fele)

A feladatok elvégzése után Héraklész Thébaiba érkezett. Megarát hozzáadta Iolaoszhoz, ő maga pedig új feleség után nézett. Ez hát a története Herkules tizenkét munkájának, melyet még számos másik csodálatos tett követett, míg végül halála után, Zeusz kedvelt fiaként végül elnyerte a halhatatlanságot és az olümposzi istenek kapusa lett.

Források:

https://hu.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9rakl%C3%A9sz

http://mek.niif.hu/05700/05780/05780.htm

https://www.utexas.edu/courses/larrymyth/14Heracles12009.html

http://religion.wikia.com/wiki/Labours_of_Hercules

http://www.perseus.tufts.edu/Herakles/labors.html

http://metmuseum.org/collection/the-collection-online/search?ft=hercules

http://worldvisitguide.com/oeuvre/O0036076.html

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mosaic_with_the_Labors_of_Hercules,_3rd_century_AD,_found_in_Lliria_(Valencia),_National_Archaeological_Museum_of_Spain,_Madrid_(15457108142).jpg

http://www.billcollinsenglish.com/Metamorphosis9.html

http://www.hellenism.net/greece/greek-mythology/greek-heroes/heracles.html

http://static.comicvine.com/uploads/original/11116/111169436/4595140-hercules.jpg

http://www.beazley.ox.ac.uk/dictionary/Dict/ASP/dictionarybody.asp?name=Erymanthian+Boar

Képek forrása a munkákról:

Hetedik feladat: Minósz bikája

antik: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mosaico_Trabajos_H%C3%A9rcules_(M.A.N._Madrid)_07.jpg

modern: http://fineartamerica.com/featured/the-labours-of-hercules-6-capture-the-cretan-bull-1563-cort-after-floris-.html

Nyolcadik feladat: Diomédész lovai

antik: http://open.conted.ox.ac.uk/resources/images/theatre-frieze-delphi

modern: http://www.metmuseum.org/collection/the-collection-online/search/397661

Kilencedik feladat: Hippolüté öve

antik: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Heracles_Amazons_Met_61.11.16.jpg

modern: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nicolaes_Kn%C3%BCpfer_-_Hercules_Obtaining_the_Girdle_of_Hyppolita_-_WGA12217.jpg

Tizedik feladat: Gérüón marhái

antik: http://4.bp.blogspot.com/-mNype38hEx4/UTp6nlPxAPI/AAAAAAAAFcc/o8QvFv2Xya8/s1600/Herakles_Geryon_Staatliche_Antikensammlungen_2620.jpg

modern: https://www.artsy.net/artwork/gabriel-salmon-hercules-carrying-off-the-cattle-of-geryon

Tizenegyedik feladat: a heszperiszek almái

antik: http://www.perseus.tufts.edu/Herakles/apples.html

modern: http://www.artic.edu/aic/collections/artwork/85071?search_no=1&index=121

Tizenkettedik feladat: Kerberosz

antik: http://www.mythentor.de/griechen/herakles4.htm

http://i.kinja-img.com/gawker-media/image/upload/s--fZPEhXTO--/qvlr0xwkq9llnwwzoidw.jpg

modern: https://www.rijksmuseum.nl/nl/collectie/RP-P-OB-52.358