Az igazi férfiékszer
2015. augusztus 29. írta: PekZo

Az igazi férfiékszer

A lovagi kultúra évszázadokon keresztül meghatározó szerepet töltött be az európai történelemben. A lovagi tornákon és különösen az ünnepi alkalmakkor használt páncél és sisak mint "testékszer" művészi kidolgozása a művészet- és kultúrtörténetnek egy érdekes és izgalmas területe.

all_antica-morion-of-archduke-ferdinand-ii-of-tyrol1.jpgII. Ferdinánd, osztrák főherceg 'morion' típusú sisakja all'antica stílusban (1560 körül)

A páncélzat és a sisak mint a katonát védő felszerelések a legkorábbi időktől hozzátartoztak a hadviseléshez. Fejlődéstörténetük elválaszthatatlanul összefonódott a támadófegyverek fejlődésével. Mikor az éppen tökéletesnek vélt szerkezet kialakult, a művészi érzékkel megáldott páncélkészítők a gazdagabb megrendelők kérésére elkezdték díszíteni is az elkészült használati tárgyat. Mivel a páncélzat elkészítése elég komoly anyagi áldozatot követelt meg a megrendelőtől, így azokat, főleg ünnepi változatban, csak a legmódosabbak engedhették meg maguknak. 

pancel-reszei.jpga páncél részeievolution-of-european-medieval-helmets.jpgA különböző sisakformák fejlődése

A reneszánsz Európában a két legfontosabb központ az észak-olasz és a dél-német régió volt. Sokáig a páncélkészítők, akárcsak a képzőművészek, névtelenségben maradtak, azonban a XV. századból már mindkét fenti területről ismerünk páncélkészítő családokat, akik évtizedeken keresztül látták el akár a német-római császárokat is a legkitűnőbb páncélokkal. Német területen a Helmschmid család volt a legismertebb, akiknek a neve maga is sisakkovácsot jelent, a XVI. században mellettük még Kunz Lochner nevét kell mindenképp megemlíteni, Itáliában a XV. században a Missaglia család (eredetileg Negroni) és a XVI. században a Negrolik, a Missaglia család leszármazottai vitték tökélyre a páncélkészítés művészetét.

missaglia-antonio-armor-15thcent.jpgAntonio Missaglia által készített páncél (1450 körül)helmschmid-c1515-web.jpg

Kolman Helmschmidnek tulajdonított páncél (1515 körül)helmschmid-c1515-2-web.jpga fenti páncélhoz tartozó sisak arcot formázó arcvérttel

Habár I. Miksa császárt szokták az "utolsó lovag" címmel illetni, az 1519-es halála után őt követő V. Károly, tovább vitte nagyapja szépségszeretetét, ami kiterjedt a páncélokra és sisakokra is. Ráadásul már kora gyermekkortól kezdve a királyi nevelés része volt a lovagi kultúra, ahogy ez látható a Károlyról nyolc éves korában készült festményen, amiben már páncélban ábrázolták.

burgkmair-maximilian-web.jpgHans Burgkmair, I. Miksa császár teljes páncélban (1518)anonymus-maximilian-armor-c1510-20.jpgI. Miksa császár páncélja (XVI. század eleje)anonymus-charlesv-age7-c1508.jpgIsmeretlen németalföldi festő, Károly 8 éves korában (1508) child-armor-end16thc.jpggyerekpáncél a XVI. századbóldesideriushelmscmid-armor-charlesv-1525.jpgDesiderius Helmschmid, V. Károly páncélja (1525 körül)negroli-charlesv-1533.jpgFilippo Negroli, V. Károly sisakja (1533)desideriushelmscmid-helmet-charlesv-1540.jpgDesiderius Helmschmid, V. Károly sisakja (1540 körül)

francesco-et-filipponegroli-charlesv-1545.jpgFrancesco és Filippo Negroli, V. Károly sisakja (1545)

Természetesen nem csak a Habsburg-ház kedvelte a díszes páncélokat. Franciaországban II. Henrik kincstárából is fennmaradtak díszes darabok. Azt, hogy a páncél ellenére is mennyire veszélyes "sport" volt a lovagi bajvívás, mi sem bizonyítja jobban, mint hogy II. Henrik maga is egy szerencsétlen lovagitorna-baleset következtében adta vissza a lelkét Teremtőjének. A cateau-cambrésis-i békét megpecsételendő, a francia uralkodó feleségül adta leányát, Erzsébet hercegnőt II. Fülöp spanyol királyhoz. 1559. június 22-én megkötötték a házasságot, ennek megünneplésére a király nagyszabású lovagi tornát rendezett Párizsban, amelyen személyesen is részt vett. Június 30-án Gabriel de Montgomery, a skót gárda kapitánya ellen lépett szorítóba. Az összecsapásban Montgomery kopjája kettétört, és egyik szilánkja a király sisakrostélyán keresztül a szemébe fúródott. II. Henrik sérülése halálosnak bizonyult, hosszú szenvedés után július 10-én hunyt el, orvosai nem tudtak segíteni már rajta. A lent látható, II. Henrik számára készített páncél az egyik legjobb állapotban fennmaradt, olasz hatásokat mutató, a francia Jean Cousin által készített páncélzat.

cousin-henryii-1555-web.jpgJean Cousin id., II. Henrik díszpáncélja (1555 körül)cousin-henryii-1555-2-web.jpga fenti páncél mellvértje

cousin-henryii-1555-3-web.jpga fenti páncélzat sisakja

Angliában VIII. Henriktől szintén több páncél is fennmaradt, az alábbi, 1527 körül készült darabot valószínűleg az ifjabb Holbein tervezte. Ez a páncél a VIII. Henrik által alapított királyi műhely legkorábbi fennmaradt munkája. A aranyozott részek bámulatos szépségű aranyruhává állnak össze, a mellvértről származó részlet jól mutatja a kidolgozottság mértékét. 

holbein-jr-henryviii-c1527-kicsi.jpgHans Holbein ifj., VIII. Henrik páncélja (1527)holbein-jr-henryviii-c1527-detail-web.jpgrészlet a fenti páncél mellvértjéről

Az alábbi páncélon, mely szintén VIII. Henriké volt, látni lehet, hogy a király hatalmas termetét kellett befogadnia a páncélnak, így nem lehetett olyan karcsú dereka, mint mondjuk II. Henrik páncéljának.

anonymus-fieldarmor-henryviii-c1544.jpgismeretlen páncélkészítő, VIII. Henrik páncélja (1544)holbein-henry8.jpgHans Holbein ifj., VIII. Henrik portréja 49 éves korában (1540)

Az angol páncélkészítés egyik legkiemelkedőbb példája a királyi páncélműhelyben George Clifford, Cumberland harmadik earlje számára készült díszes páncél. Clifford 1592-ben a térdszalagrendet is megkapta I. Erzsébettől, legnevezetesebb tette a Puerto Rico-i San Juan erődjének bevétele 1598-ban. A páncél díszítésén a tudor rózsa és a francia liliom váltakozik, a mellvérten pedig megfigyelhető két egymásnak fordított "E" betű is, Erzsébetre utalva. A páncélról fennmaradt egy kézirat is amely a páncél terveinek tollrajzait tartalmazza, több korabeli páncél mellett, ez az ún. Jacobe Album.

halder-clifford-1586-web_1.jpgJacob Halder, George Clifford páncélja (1580-85)halder-clifford-1586-2-kicsi.jpga fenti páncél mellvértjehalder-clifford-1586-3-terv.jpga páncél terve a Jacobe Albumban (XVI. század vége)

A XVI. század meghatározó alakjai voltak a páncélkészítésben a korábban már említett Negroli család tagjai. A New York-i Metropolitan Museum of Art gazdag gyűjteményének ékköve a Filippo Negroli által egyetlen fémlapból készített, burgonet típusú sisak, mely a taréján egy szirént ábrázol, amint a sisak  elején látható Medúzát a "hajánál" megragadja. Medúza a görög mitológiában a három gorgó egyike, akinek a haja helyén mérges kígyók tekeregtek, és a pillantásával bárkit képes volt kővé változtatni, ezért kedvelt motívum volt pajzsokon, sisakokon. A sisakot már a XVI. századi kortársak csodálatosnak és halhatalan érdemű alkotásnak tartották. 

negroli-1543-web.jpgFilippo Negroli, burgonet/borgognotta típusú sisak (1543)negroli-1543-2-web.jpga fenti sisak elölnézetbőlnegroli-1543-3.jpgrészlet a fenti sisakról

A Negroli család egy másik tagja szintén fenséges alkotásokat hagyott maga után legyen szó sisakról, vagy páncélról. Az alábbi két darab stílusa sokban hasonlít, ezért a sisakot is neki tulajdonítják, a mellvérten olvasható neve nem hagy kétséget a szerzőzég felől. A gazdagon díszített és aranyozott sisak ornamentikája mellett a látónyílás fölött egy oroszlán feje, míg a taréjon egy sárkány szolgált az ellenség megfélemlítésére, illetve a sisak gazdája erejének szimbolizálására.

gpnegroli-c1540-web.jpgGiovan Paolo Negroli, zárt sisak oldalnézetből (1540-45 körül)gpnegroli-c1540-3-web.jpga fenti sisak elölnézetbőlgpnegroli-c1540-2-web.jpgrészlet a fenti sisakról

A mellvért, mely eredetileg vörösesbarna színben pompázott a díszítések pedig aranyozottak voltak, még mai formájában is lenyűgöző. Itt is a groteszk alakok váltakoznak a tekergőző indákkal, akárcsak a sisakon.

gpnegroli-breatplate-c1540-web.jpgGiovan Paolo Negroli, mellvért (1540-45 körül)gpnegroli-breatplate-c1540-3.jpgrészlet a mellvértről gpnegroli-breatplate-c1540-2.jpgGiovan Paolo Negroli jelzése a mellvért alján: "Paulus de Negroli me fecit"

Sajnos a bejegyzés emészthető terjedelme határt szab a páncélműremekek bemutatásának, a végére álljon itt néhány darab a páncélkészítés sajátos ágából, az állatok számára készült páncélból, "sisakból". Az állat természetesen alapvetően a lovag elengedhetetlen társát, a lovat jelenteti, de maradt fenn a XV. századból sólyom részére készült szemellenző is, mutatva a sólymászat szintén kiemelt szerepét a korabeli udvari kultúrában.

lochner-lo-lovas-web.jpgKunz Lochner, páncélzat ló és lovasa számára (1548)lochner-radziwill-1555-web.jpgKunz Lochner, shaffron - a lovak fejét és fülét védő vért (1555)shaffron-anonymus-duke-o-savoy-1585.jpgshaffron, Savoya hercegének ajándéka III. Fülöp spanyol király részére (XVI. század vége)shaffron-henryii-16thc.jpgshaffron, XV. század vége, 1539-ben újradekorálva II. Henrik számárasolyom-sisak_1.jpgsólyom szemellenző, I. Miksa számára készített ajándék (XVI. század eleje)

Források:

https://hu.wikipedia.org/wiki/Sisak_(heraldika)

https://en.wikipedia.org/wiki/Great_helm

http://www.lovagok.hu/hadviseles/sisakok-fazeksisak.html

http://www.bansaghipancel.hu/hu/panceltortenet/pancelkovacsok-europaban-i-resz

https://hu.wikipedia.org/wiki/V._K%C3%A1roly_n%C3%A9met-r%C3%B3mai_cs%C3%A1sz%C3%A1r

https://hu.wikipedia.org/wiki/II._Henrik_francia_kir%C3%A1ly

http://www.theartblog.org/2009/10/power-dressing-treasures-of-the-spanish-royal-armory-at-the-national-gallery-of-art/

http://io9.com/the-weirdest-and-fiercest-helmets-from-the-age-of-armor-510686611

http://www.nga.gov/content/ngaweb/press/exh/3018.html

http://www.nga.gov/content/ngaweb/exhibitions/2009/artofpower.html

http://www.khm.at/en/visit/collections/collection-of-arms-and-armour/selected-masterpieces/

http://www.metmuseum.org/toah/hd/make/hd_make.htm

http://www.metmuseum.org/about-the-museum/now-at-the-met/2014/first-look-at-arms-and-armor-notable-acquisitions

http://www.metmuseum.org/about-the-museum/now-at-the-met/2015/the-cutting-edge-of-fashion

http://www.metmuseum.org/about-the-museum/now-at-the-met/features/2013/arms-and-armor-centennial

http://www.metmuseum.org/about-the-museum/now-at-the-met/features/2011/the-etched-decoration-of-german-renaissance-armor

http://www.metmuseum.org/toah/hd/aams/hd_aams.htm

https://www.metmuseum.org/toah/hi/hi_armsarmor.htm

http://www.metmuseum.org/search-results?ft=negroli&rpp=50&pg=1

http://www.khm.at/en/visit/collections/collection-of-arms-and-armour/selected-masterpieces/

http://www.metmuseum.org/toah/hd/deca/hd_deca.htm

https://marinni.dreamwidth.org/628467.html?style=light

https://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/04.3.286a

https://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/29.156.67a

https://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/1999.62

https://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/23.141

https://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/04.3.253

https://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/1997.341

https://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/19.131.1,2

https://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/32.130.6

https://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/39.121

http://www.nga.gov/content/ngaweb/features/slideshows/the-art-of-power.html#slide_1

 

Kiadványok:

http://www.metmuseum.org/research/metpublications/European_Helmets_1450_1650_Treasures_from_the_Reserve_Collection

http://www.metmuseum.org/research/metpublications/Arms_and_Armor_Permanent_Collection_The_Metropolitan_Museum_of_Art_Bulletin_v_49_no_1_Summer_1991

http://www.metmuseum.org/research/metpublications/Of_Arms_and_Men_Arms_and_Armor_at_the_Metropolitan_1912_2012

http://www.metmuseum.org/research/metpublications/Arms_and_Armor_The_Metropolitan_Museum_of_Art_Bulletin_v_32_no_4_1973_1974#

http://www.metmuseum.org/research/metpublications/Heroic_Armor_of_the_Italian_Renaissance_Filippo_Negroli_and_his_Contemporaries#

 

Képek:

http://www.1stdibs.com/introspective-magazine/wp-content/uploads/2015/07/17-All%E2%80%99antica-Morion-of-Archduke-Ferdinand-II-of-Tyrol1.jpg - II. Ferdinánd főherceg

http://img.index.hu/imgfrm/6/4/5/0/BIG_0000476450.jpg - a páncél részei

http://angelasancartier.net/wp-content/uploads/Evolution-of-European-medieval-helmets.jpg - sisakfejlődés

http://art.thewalters.org/detail/40677/sallet/ - Missaglia

http://www.metmuseum.org/collection/the-collection-online/search/22000?=&imgno=0&tabname=object-information - Kolman Helmschmid

http://www.metmuseum.org/collection/the-collection-online/search/431135 - Burgkmair, I. Miksa

http://art.thewalters.org/detail/25997/maximilian-armor/ - I. Miksa páncél

http://www.nga.gov/content/ngaweb/features/slideshows/the-art-of-power.html#slide_12 - V. károly 8 éves

http://art.thewalters.org/detail/3417/childs-suit-of-armor/ - gyerekpáncél

http://www.nga.gov/content/ngaweb/features/slideshows/the-art-of-power.html#slide_16 - V. Károly teljes páncél

http://www.nga.gov/content/ngaweb/features/slideshows/the-art-of-power.html#slide_4 - V. Károly arcpáncél

http://www.nga.gov/content/ngaweb/features/slideshows/the-art-of-power.html#slide_14 - V. Károly sasfej

http://www.abitant.com/uploads/post_image/626/953/content.jpg - Negroli - V. Károly

http://www.metmuseum.org/collection/the-collection-online/search/24671 - II. Henrik

http://www.metmuseum.org/collection/the-collection-online/search/22741 - Holbein, VIII. Henrik páncél

http://www.metmuseum.org/collection/the-collection-online/search/23936?rpp=30&pg=22&rndkey=20150824&ao=on&ft=*&deptids=4&when=A.D.+1400-1600&pos=652 - Halder - VIII. Henrik

http://www.wga.hu/html_m/h/holbein/hans_y/1535h/06henry8.html

http://www.metmuseum.org/collection/the-collection-online/search/23939 - Clifford

http://www.vam.ac.uk/__data/assets/image/0007/181465/2006AV8286_armour_halder.jpg - Jacobe album - Clifford

http://www.metmuseum.org/collection/the-collection-online/search/22634?=&imgno=0&tabname=label - Filippo Negroli

http://www.metmuseum.org/collection/the-collection-online/search/22903?=&imgno=4&tabname=label - Giovan Paolo Negroli

http://www.metmuseum.org/collection/the-collection-online/search/22408?=&imgno=0&tabname=label - Giovan Paolo Negroli mellvért

http://www.metmuseum.org/collection/the-collection-online/search/35739?=&imgno=4&tabname=label - Lochner ló-lovaspáncél

http://www.metmuseum.org/collection/the-collection-online/search/684263 - Lockner shaffron

http://www.nga.gov/content/ngaweb/features/slideshows/the-art-of-power.html#slide_26 - shaffron, III. Fülöp

http://www.metmuseum.org/collection/the-collection-online/search/25403 - II. Henrik shaffron

http://press.khm.at/fileadmin/_migrated/downloads/HJRK_D_47_48_5.jpg - sólyom

 

Egyéb képek:

http://www.metmuseum.org/collection/the-collection-online/search/27162?rpp=30&pg=4&rndkey=20150824&ao=on&ft=*&deptids=4&when=A.D.+1400-1600&pos=107 - burgonet

http://www.metmuseum.org/collection/the-collection-online/search/22770?rpp=30&pg=4&rndkey=20150824&ao=on&ft=*&deptids=4&when=A.D.+1400-1600&pos=117 - buffe

http://www.metmuseum.org/collection/the-collection-online/search/23201?rpp=30&pg=14&rndkey=20150824&ao=on&ft=*&deptids=4&when=A.D.+1400-1600&pos=409 - sallet

http://www.metmuseum.org/collection/the-collection-online/search/22226?rpp=30&pg=20&rndkey=20150824&ao=on&ft=*&deptids=4&when=A.D.+1400-1600&pos=584 - zárt sisak

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Giovanni_paolo_negroli_(attr.),_elmo_bourguignotte,_milano_1540-1545_ca..JPG - burgonet

http://www.metmuseum.org/collection/the-collection-online/search/81541 - szalma

http://www.metmuseum.org/collection/the-collection-online/search/22860 - oroszlán sallet

http://www.metmuseum.org/collection/the-collection-online/search/26450 - morion

http://www.metmuseum.org/collection/the-collection-online/search/23944?rpp=30&pg=1&rndkey=20150824&ao=on&ft=*&deptids=4&when=A.D.+1400-1600&pos=26 - Lochner - I. Ferdinánd

http://www.metmuseum.org/collection/the-collection-online/search/23054?rpp=30&pg=8&rndkey=20150824&ao=on&ft=*&deptids=4&when=A.D.+1400-1600&pos=211 - sárkányos sisak

http://www.metmuseum.org/collection/the-collection-online/search/26504?rpp=30&pg=11&rndkey=20150824&ao=on&ft=*&deptids=4&when=A.D.+1400-1600&pos=323 - arcvért maszkkal

http://www.metmuseum.org/collection/the-collection-online/search/25382?rpp=30&pg=11&rndkey=20150824&ao=on&ft=*&deptids=4&when=A.D.+1400-1600&pos=301 - Farnese sisak

http://www.metmuseum.org/collection/the-collection-online/search/25385?rpp=30&pg=15&rndkey=20150824&ao=on&ft=*&deptids=4&when=A.D.+1400-1600&pos=421 - III. Gyula pápa sisakja

http://www.metmuseum.org/collection/the-collection-online/search/26449?rpp=30&pg=17&rndkey=20150824&ao=on&ft=*&deptids=4&when=A.D.+1400-1600&pos=489 - hidra sisakdísz

http://www.metmuseum.org/collection/the-collection-online/search/23087?rpp=30&pg=19&rndkey=20150824&ao=on&ft=*&deptids=4&when=A.D.+1400-1600&pos=554 - madaras sisak

http://art.thewalters.org/detail/32090/morion-for-the-guards-of-the-elector-of-saxony/ - szász választófejedelem sisakja

http://www.casemuseomilano.it/it/photogallery.php?IDcasa=4  - Pompeo della Cesa

http://collection.waddesdon.org.uk/search.do?id=41463&page=1&view=detail - Caremolo Modrone

http://imgur.com/gallery/STwou II. Ferdinánd sisakja