Hogyan találjunk meg legendás állatokat?
2016. december 17. írta: PekZo

Hogyan találjunk meg legendás állatokat?

Ha valakinek esetleg eszébe jutna, hol találhatna egy bonnacont vagy egy leucrotát, akkor a legjobb ötlet egy bestiáriumban keresni. A középkor egyik fontos műfaja volt a különböző állatok, növények, sőt sziklák leírását tartalmazó bestiárium vagyis állatkönyv. Ezek közül is az egyik legszebben illusztrált példány az Aberdeen bestiárium.

A bestiáriumok enciklopédiaszerű gyűjtemények, amiknek tárgya elsősorban az állatvilág, de néhány növény sőt még kövek, is szerepelnek bizonyos gyűjteményekben. Az állatok természetrajzát követően általában erkölcsi tanítást is fűznek egy-egy állat természetrajzához. Ennek alapja az a hit volt, hogy a világ nem más, mint Isten szava, ezért minden élő teremtménynek sajátos jelentése van. A bestiáriumok őse az ismeretlen szerzőtől származó Physiologus című görög nyelvű mű volt a 2. századból, ami az olyan klasszikus szerzőket foglalta össze, mint Arisztotelész, Hérodotosz vagy az idősebb Pliniusz. Később Sevillai Izidor Etimológiák című műve és Szent Ambrus munkássága az erkölcsi tanításokkal kapcsolatosan bővítette a rendelkezésre álló forrásokat.  

A bestiáriumban megtaláljuk a hétköznapi állatokat, mint kutya, macska, hangya, együtt a vadállatokkal, mint medve, róka, bagoly, denevér és a kitalált (akkoriban azonban létezőnek vélt) állatokkal, mint a leucrota, sárkány vagy a yale.

Azt, hogy a középkori ember valóban hitt-e ez utóbbiak létezésében viták övezik tudományos körökben, vannak, akik szerint nem feltétlenül hittek valóban a létezésükben, hanem az erkölcsi tanítás fontosságának nagyobb hangsúlyt tulajdonítottak. Ebből a szempontból ugyanis nem az állat létezése, hanem az általa megtestesített üzenet a lényeges, azon pedig a valóság nem változtat. A másik magyarázat szerint az is közrejátszhatott, hogy annak nyilvános megkérdőjelezése, hogy esetleg valamelyik állat nem létezik, az egyház szavának megkérdőjelezése lett volna, amit nem volt érdemes felvállalni. 

A bestiárium műfaja különösen kedvelt volt a középkorban, a fennmaradt kéziratok közül kiemelkedik kidolgozásában, az illusztrációk díszítettségében az Aberdeen bestiárium, a továbbiakban ennek a kéziratnak az illusztrációiból láthatunk egy válogatást.

Az első néhány lapján a Teremtés könyvének illusztráció és szövege vezeti be az olvasót a természet birodalmába.

aberdeen-best_f01r-teremtes1.jpgAberdeen bestiárium, f. 1r

"Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. A föld puszta és üres volt, és sötétség volt a mélység felett, és Isten Lelke a vizek felett lebegett. És Isten szólt: »Legyen világosság!« És lett világosság. Látta Isten, hogy a világosság jó. Elválasztotta a világosságot a sötétségtől, és elnevezte a világosságot nappalnak, a sötétséget pedig éjszakának. Akkor este és reggel lett: egy nap." (Ter. 1,1-5)

aberdeen-best_f01v-teremtes-vizek.jpgAberdeen bestiárium, f.1v

"Azután újra szólt Isten: »Legyen boltozat a vizek között, s válassza el a vizeket a vizektől!« Meg is alkotta Isten a boltozatot, s elválasztotta azokat a vizeket, amelyek a boltozat alatt voltak, azoktól, amelyek a boltozat felett voltak. Úgy is lett. Isten elnevezte a boltozatot égnek. Akkor este és reggel lett: a második nap." (Ter. 1,6-8)

aberdeen-best_f02r-teremtes-allatok.jpgAberdeen bestiárium, f.2r

"Azt mondta ezután Isten: »Hozzanak elő a vizek csúszó-mászó élőlényeket, és szárnyaljon szárnyas a föld felett, az ég boltozata alatt!«Megteremtette tehát Isten a nagy tengeri szörnyetegeket, és mindazt az élő és nyüzsgő lényt, amelyet a vizek előhoztak, faja szerint, és minden szárnyast, faja szerint. És látta Isten, hogy jó." (Ter. 1,20-21) 

aberdeen-best_f02v-teremtes-allatok2.jpgAberdeen bestiárium, f.2v

"Azt mondta ezután Isten: »Hozzon elő a föld élőlényt, faja szerint: lábasjószágot, csúszómászót és szárazföldi vadat, faja szerint.« Úgy is lett. Megalkotta tehát Isten a szárazföld vadjait, fajuk szerint, a lábasjószágokat, fajuk szerint, és a föld minden csúszómászóját, faja szerint. És látta Isten, hogy jó." (Ter. 1, 24-25)

aberdeen-best_f03r-teremtes-ember.jpgAberdeen bestiárium, f.3r

"Ezért az Úr Isten mély álmot bocsátott az emberre, s amikor elaludt, kivette egyik bordáját, és hússal töltötte ki a helyét. Azután az Úr Isten asszonnyá formálta a bordát, amelyet az emberből kivett, és odavezette az emberhez." (Ter. 1, 21-22)

aberdeen-best_f04v-christinmajesty.jpgAberdeen bestiárium, f. 4v - Isten dicsőségeaberdeen-best_f05r-adam-names-animals.jpgAberdeen bestiárium, f.5r

"Azt mondta továbbá az Úr Isten: »Nem jó, hogy az ember egyedül van: alkossunk hozzá illő segítőt is!«Az Úr Isten ugyanis megalkotta a földből a föld minden állatát és az ég összes madarát, és odavezette őket az emberhez, hogy lássa, minek nevezi el őket – mert minden élőlénynek az lett a neve, aminek az ember elnevezte. – Meg is adta az ember a maga nevét minden állatnak és az ég összes madarának és a föld minden vadjának, de az embernek nem akadt magához illő segítője." (Ter. 1,19-20)

aberdeen-best_f8v-pard.jpgAberdeen bestiárium, f.8v - pard

A bestiárium szerint a pard macskaféle pettyes bundával, szédületesen gyors, vérszomjas, egy csapással képes ölni. A leopárd a nőstény oroszlán (latinul leo) és a pard (latinul pardus) kereszteződéséből születik.
aberdeen-best_f11v-hyena.jpgAberdeen bestiárium, f.11v - hiéna

A bestiárium szerint a hiéna a sírokban lakik és a halottak húsából táplálkozik. Tisztátalan állat, mert néha hím, néha pedig nőstény természete van. Mivel a gerince merev, egy darabból áll, csak úgy tud megfordulni, ha az egész testét elfordítja. Követi a nyájat és képes megtanulni az emberi beszédet, hogy becsapja az embert és alattomban rátámadjon. Ha a kutyák üldözik és véletlenül hozzáérnek a hiéna árnyékához, elnémulnak, nem tudnak ugatni. Izrael fiai hasonlítanak a hiénára, mert kezdetben az élő istent szolgálták, de aztán a vagyon és a luxus rabjává váltak és bálványokat imádtak. A hiéna szemében van egy kő, amit ha az ember a nyelve alá tesz, meg tudja mondani a jövőt.

aberdeen-best_f12r-bonnacon.jpgAberdeen bestiárium, f.12r - bonnacon

A bestiárium szerint a bonnacon Ázsiában él, a feje és teste, mint egy bikáé és olyan sörénye van mint a lónak. Csavart szarva van, ami hátrahajlik. De ami védelmet a természet a szarvánál megtagad tőle, azt megadta neki a beleinél. Ha menekülnie kell, mintegy 600 méteren át olyan ürüléket bocsát ki, ami szinte meggyújtja, amihez hozzáér. Az állatot az idősebb Plinius által írt Természetrajz is említi.
aberdeen-best_f13r-satyrs.jpgAberdeen bestiárium, f.13r - szatír

A bestiárium úgy ír róluk, mint a majmok egy fajtájáról. A görög mitológiában helyenként kecskeszerű lábakkal ábrázolják, de az i.e. 6. század feketealakos vázáin emberi lábakkal ábrázolják őket, hegyes füllel és sűrű göndör hajjal, valamint szakállal. 

aberdeen-best_f15r-monoceros.jpgAberdeen bestiárium, f. 15r - monoceros

A bestiárium alapján a monoceros (nem összekeverendő az unikornissal) egy ló testével, egy elefánt farkával és egy szarvas lábával rendelkezik. A homlokán négy láb hosszú, ami annyira hegyes, hogy bármit könnyedén felöklel. Még sosem sikerült élve elfogni, megölni meg lehet, de élve elfogni nem.

aberdeen-best_f15v-leucrota.jpgAberdeen bestiárium, f. 15v - leucrota

A leucrota (másnéven crocotta, crocuta) a bestiárium szerint Indiában él, akkora mint egy szamár, a hátsó fele olyan, mint egy szarvas, a szügye és a lábai oroszlánhoz hasonlítanak, a feje pedig egy lóé. Sztrabón a kutya és a farkas kereszteződéseként írja le. Plinius Természetrajzában a crocotta és a leucrota eltérő jellemzést kap, a leucrota a fentihez hasonló, csak a feje borzszerű Plinius szerint, fogak helyett pedig csak egy darabból álló "fogsor" található.   

aberdeen-best_f16v-yale.jpgAberdeen bestiárium, f. 16v - yale

A bestiárium szerint a yale ló nagyságú, fekete, az elefántéhoz hasonlító farokkal és a vaddisznóéhoz hasonló agyarakkal. Fején hosszú szarv található, ami minden irányba forgatható. Elképzelhető, hogy az elnevezés a héber יָעֵל (yael) szóból ered, ami kőszáli kecskét jelent. Először Plinius írt róla a Természetrajzban.

aberdeen-best_f23v-cat.jpgAberdeen bestiárium, 23v - macska

Természetesen a legendás állatok mellett a hétköznapi állatok is szerepeltek a bestiáriumban, így például a macska is. A fenti képeken macskák játszanak. A bestiárium szerint nevüket (musio) onnan kapták, hogy egeret fognak. A köznyelvi catum elnevezés a captura, elkap szóból ered. Szemei a sötétséget is képesek legyőzni a szeméből áradó fénysugárral.

aberdeen-best_f24r-hedgehog.jpgAberdeen bestiárium 24r - sün

A bestiárium tüskés állatként írja le, ami úgy védekezik, hogy felborzolja tüskéit és összegömbölyödik.

aberdeen-best_f24v-ant.jpgAberdeen bestiárium 24v - hangya

A bestiárium a hangya három tulajdonságát emeli ki. Az egyik, hogy egymás mögött egyenes sorban haladnak, szájukban egy-egy morzsával, amit a bolyba hordanak. Ez az embereknek is példa, hogy az együttműködés elnyeri jutalmát. A második tulajdonságuk, hogy a bolyba hordott magokat két helyen tárolják, így kisebb az esély arra, hogy egy téli eső elmossa a tartalékukat. A harmadik tulajdonságuk, hogy mikor aratáskor kimennek a földekre magot gyűjteni megválogatják, mit visznek magukkal, az árpát ott hagyják, csak a búzát viszik magukkal, mert az árpa a szörnyetegek élelme, ahogy Jób könyve írja, a bestiárium szerint: "Mert árpa nőtt nekem búza helyett." Az eretnekség is olyan, mint az árpa, a szemétre kell dobni, mert csak lerombolja az ember lelkét.

aberdeen-best_f35r-pelican.jpgAberdeen bestiárium, f. 34v - pelikánaberdeen-best_f35r-pelican-det.jpgAberdeen bestiárium, f. 34v - pelikán (részlet)

A bestiárium a Zsoltárok könyvét idézi először, a pelikán kapcsán: "Hasonlítok a pusztában lakó pelikánhoz" (Zsol, 102,6), lévén a pelikán Egyiptomban, a Nílus mellett a vadonban él. Mikor kicsinyei születnek, azok rátámadnak anyjukra, aki megöli őket. Harmadnapra azonban a pelikán odafekszik a kicsinyei mellé és felszakítja mellkasát, hogy a kiömlő vérrel életre keltse és táplálja őket. Misztikus értelemben a pelikán Krisztus, Egyiptom pedig a világ. A pelikán magányos, ahogy Krisztus is egyedül fogant, bűntelenül. Ahogy a pelikán megöli kicsinyeit, úgy téríti meg Krisztus az Úr szavával a hitetleneket, és ahogy a pelikán siratja a kicsinyeit, úgy sírt Krisztus is Lázárért, mielőtt feltámasztotta. És ahogy a pelikán feltámasztja a kicsinyeit vérével három nap után, úgy váltott meg Krisztus minket, akikért a saját vérét adta.

Morális értelemben a pelikán azt az embert jelképezi, aki a hús vágyaitól el tudja magát távolítani. Egyiptom jelenti az életünket, amit a tudatlanság sötétsége burkol. A tisztességes ember ezért magányosságra törekszik a városban, hogy bűntelen maradjon amennyire az emberi esendőség engedi. Ahogy a pelikán megöli kicsinyeit, a tisztességes ember visszautasítja a bűnös gondolatokat és tetteket; ahogy pedig siratja kicsinyeit, úgy törli ki a könny és a megbánás a bűneinket.

aberdeen-best_f51v-bat.jpgAberdeen bestiárium, f. 51r - denevér

A denevér az estéről kapta a nevét: latinul a denevér vespertilio, a vesper estét jelent. Szárnya van, de négylábú, fogai vannak, ami szintén nem hasonlít a madarakra, replüni sem úgy repül, mint a madarak, tollakkal, hanem szárnyai bőrből vannak.

aberdeen-best_f56r-phoenix.jpgAbedreen bestiárium, 56r - főnixmadár

A főnixmadár Arábiában él a bestiárium szerint. Közel ötszáz évig is élhet akár, de amikor érzi, hogy megöregedett, akkor halotti máglyát rak magának illatos növényekből, majd elemészti magát azon. Kilenc nappal később a saját hamvaiból kel új életre. Krisztus is hasonlatos a főnixmadárhoz, ahogy János evangéliumában mondja: "Azért szeret az Atya, mert odaadom az életemet, hogy majd újra visszavegyem. Nem veszi el tőlem senki, magam adom oda, mert van rá hatalmam, hogy odaadjam, és van rá hatalmam, hogy visszavegyem." (Jn. 10,18). És ahogy a főnixmadár újraéled, úgy kelt ki a sírból Krisztus is harmadnapon.                                            

aberdeen-best_f65r-perindens-tree.jpgAberdeen bestiárium, f. 64v - perindens fa

A perindens fa Indiában honos. Édes, különösen finom gyümölcsöket hoz, ágai között pedig galambok laknk. A sárkány, ami a galambok ellensége, fél a fától és annak árnyékától, ezért, ha a fa nyugat felé vet árnyékot a sárkány keletre menekül, ha kelet felé, akkor pedig nyugatra. Ha a galambok kirepülnek a fa oltalmából, a sárkány megöli őket. A jelképezi Istent, az árnyék a fiát, ahogy Gábriel mondja Máriának: "Az angyal ezt válaszolta és mondta neki: „A Szentlélek száll rád, s a Magasságbeli ereje borít be árnyékával." (Lk 1,35). A fa gyümölcsei Isten bölcsességét jelentik, a szentlelket, a sárkány pedig az ördög. Ezért kell az embernek erősnek maradnia hitében és megmaradnia az egyházon belül, mert az ajtókon túl ott a sárkány, az őskígyó, ami elemészti az embert, ahogy Júdást is elemésztette, aki elhagyta az urat és apostoltársait.  

aberdeen-best_f65v-dragon.jpgAberdeen bestiárium, f. 64v - sárkány

A sárkány nagyobb, mint bármely másik kígyó vagy mint bármelyik állat a földön, ezért nevezik a görögök "dracon"-nak, amiből a latin név, draco származik. A sárkány gyakran repül ki a barlangjából az égre, amivel felkavarja a levegőt. Páncélja van és kis szája. Az ereje nem a fogában van, hanem a farkában, Ezért nincs is szüksége méregre, hogy öljön, mert, ha valami köré fonja a farkát, az nem szabadul, még az elefánt sem, hiába hatalmas a termete. A sárkányok Etiópiában és Indiában élnek, ahol egész évban nagy meleg van.

Az ördög olyan, mint a sárkány, ő a legnagyobb kígyó, amikor a barlangból feljön úgy tűnik, mintha a levegő ragyogna, mert a mélységből fellszállva a fény angyalává változtatja magát, hogy a bolondokat becsapja a dicsőség és a világi örömök hamis reményével. Ahogy a sárkány ereje nem a fogában rejlik, hanem a farkában, az ördög is erejétől megfosztva, hazugsággal téveszti meg azt, akit magához vonz.  

aberdeen-best_f66r-basilisk.jpgAberdeen bestiárium, f. 66v - baziliszkusz

A baziliszkusz görög elnevezés, latinra regulusnak fordítják, ami kis királyt jelent. Azért hívják így, mert a csúszómászók királya, akik menekülnek, ha meglátják, mert az illatával is képes megölni őket. Már a nézése is halálos az emberre, ahogy egy madár sem kerülheti ki sértetlenül a tekintetét, bármilyen messze is van, a baziliszkusz elpusztítja. A baziliszkuszt el lehet kapni menyéttel, az ember a barlangba utánaküldi a menyétet, ami felkutatja és megöli a baziliszkuszt.

aberdeen-best_f69v-lizard.jpgAberdeen bestiárium, f. 69v - gyíkaberdeen-best_f70r-salmander.jpgAberdeen bestiárium, f. 70r - szalamandra

A gyíkot jóindulatú csúszómászónak tartják, mert vannak lábai. Több fajtája van, mint például a tarajos gőte, a szalamandra, a botrax vagy a szaura. A szalamandra, ami képes elviselni a tüzet is a legmérgezőbb mind közül. Más mérgező állatok egyszerre csak egy dolgot tudnak megölni, a szalamandra akár többet is. Ha rámászik egy fára, minden almáját megmérgezi. Ha beleesik egy kútba, akkor annak vizét megmérgezi.

___________

Források:

http://www.abdn.ac.uk/bestiary/

https://en.wikipedia.org/wiki/Bestiary

http://expositions.bnf.fr/bestiaire/index.htm

http://bestiary.ca/intro.htm

http://lexikon.katolikus.hu/B/Bestiarium.html