Amikor sárkányok sötétítették el az eget
2015. október 10. írta: PekZo

Amikor sárkányok sötétítették el az eget

"Az Úr 1533. évének október havában Csehföld felett repülő sárkányokat láttak...A mintegy négyszáz sárkány napokon keresztül minden nap megjelent és együtt szálltak, kicsik is, nagyok is." A leírás az augsburgi Csodák könyvében található. A kézirattal kapcsolatosan sok a bizonytalanság, egy dolog biztos csak: illusztrációi a korszellem és a világvége-várás, valamint a tudományos érdeklődés elegyének csodálatos műremekei. 

augsburger_wunderzeichenbuch_folio_127-_drachen_ube_bohmen.jpgAugsburger Wunderzeichenbuch, 127. folio

Nem tudjuk pontosan, hogy kinek a megbízásából készült, sem azt hogy pontosan mikor, sem pedig azt, hogy ki készítette. A néhány évvel ezelőtt egy amerikai gyűjtő kezébe került Augsburger Wunderzeichenbuch-nak már a fennmaradása is szinte csodaszámba megy. A nagy valószínűséggel számos kézen átvándorló könyv jelenlegi kötése a XIX. századból való, a gouache és akvarell technikával készült képek pedig a XVI. századból.

A Taschen kiadó gondozásában megjelent fakszimile kiadáshoz esszét író Till-Holger Borchert szerint az eredeti kézirat munkálataiban az ifjabb Hans Burgkmair, az ifjabb Heinrich Vogtherr és számos inasuk vett részt. A könyvet Augsburgban adták ki, valamikor 1552 körül. A város protestáns polgárai fontosnak tartották észrevenni a jeleket, érkezzenek azok csodás természeti vagy más megmagyarázhatatlan esemény formájában.

A könyv a "világtörténelem" csodás jelenségeinek a felsorolását próbálja adni, kezdve Noétól egészen az 1500-as évek első néhány évtizedéig bezárólag. Végigköveti egyrészt az Ószövetség lényegesnek tartott csodás eseményeit, másrészt az évszázadok során feljegyzett, csodának tartott történéseket. Ezek többnyire érdekesnek tartott égi jelenségek, amelyekre nem mindig találtak magyarázatot. Borchert szerint az illusztrációkat jelentős részben motiválta a tudományos kíváncsiság is.

A könyv a Teremtés könyvével, Noé és az özönvíz történetével kezdődik. A bibliai időket a könyv az Ószövetség vonatkozó részének megjelölésével jeleníti meg. A lenti képen Noé bárkája látható, az előtérben a pusztulásra ítélt bűnösök, míg a távolban a bárka hánykolódik az özönvízben.

"Minden lényből egy hím és egy nőstény ment, ahogy Isten megparancsolta. Az Úr bezárta mögötte az ajtót. Ezután negyven napig ömlött az eső a földre. A víz megdagadt és fölemelte a bárkát úgy, hogy a föld felett úszott. Az ár elhatalmasodott, és erősen megduzzadt a föld felett, a bárka azonban a vízen úszott. A víz még magasabb lett a földön, annyira, hogy az ég alatt minden magas hegyet elborított. Tizenöt könyöknyivel múlta felül a víz őket, annyival emelkedett a hegyek fölé. Így minden élőlény elpusztult, amely a földön mozgott: madarak, háziállatok, vadállatok, mindenféle földi csúszómászó és minden ember. Minden, ami lélegzett, ami a szárazföldön élt, elpusztult. Így törölt el Isten minden élőlényt a földön: az embertől az állatig, a csúszómászókig és az égi madarakig. Mind eltörölte őket a földről. Csak Noé maradt meg, és ami vele volt a bárkában. A víz százötven napig áradt a földön." (Teremtés könyve 7:16-24.)

augsburger_wunderzeichenbuch_folio_1_genesis_7_11-14_hi_res.jpgAugsburger Wunderzeichenbuch, 1. folio

Hiába kötött szövetséget Noéval az Úr, a gonoszság újra növekedni kezdett, ezért Isten két angyalt küldött, hogy Szodomát és Gomorrát elpusztítsák. A képen a lángokba borult városok láthatók, középtájt egy fehér "oszlop" Lót felesége.

"Akkor Isten kén- és tűzesőt bocsátott az égből Szodomára és Gomorrára. Így pusztította el ezeket a városokat, az egész vidéket, a városok minden lakóját és a mező egész növényzetét. Felesége visszanézett és sóoszloppá változott. Ábrahám korán reggel kiment arra a helyre, ahol Isten színe előtt állt, és körülnézett Szodoma és Gomorra irányában, meg az egész síkságon. Azt látta, hogy a földből füstgomolyag száll fel, amely hasonlított az olvasztókemence füstjéhez." (Teremtés könyve 19:24-28.)

augsburger_wunderzeichenbuch_folio_4-_genesis_19_24-26.jpgAugsburger Wunderzeichenbuch, 4. folio

Az alábbi kép Dániel próféta látomását ábrázolja, a négy tengerből kikelő szörnnyel és egy elnagyolt "világtérképpel", Európa, Afrika és Ázsia igencsak elnagyolt ábrázolásával. Dániel azért is érdekes, mert neve jelentése "Isten a bírám", illetve "Isten ítél", így kapcsolódva az apokaliptikus szemlélethez. A vadállatok megjelenítésénél elképzelhető, hogy alapul vették a Zürichi Biblia vonatkozó illusztrációját, melyet az ifjabb Hans Holbein készített 1538 körül, illetőleg a térképes megjelenítésnél az 1545-ös Luther Bibliát, ahol a térkép is megjelenik csak ott másképpen megjelenített szörnyekkel.

"Éjszakai látomásomban azt láttam, hogy íme, az ég négy szele a nagy tenger ellen támadt. A tengerből négy hatalmas vadállat bukkant fel. Mindegyik különbözött a másiktól. Az első olyan volt, mint az oroszlán, de sasszárnyai voltak. Láttam, amint kitépték a szárnyait, de aztán fölemelték a földről, s mintha ember lett volna, két lábára állították, sőt emberi szívet is kapott. A második vadállat, lám, olyan volt, mint a medve; félig fölegyenesedett, s a szájában a fogai között három borda volt. Így biztatták: Kelj fel, és egyél sok húst! Majd ismét más vadállatot láttam. Ez párduchoz hasonlított. Hátán négy madárszárnya volt. E vadállatnak négy feje volt és hatalmat kapott. Ezután, íme, éjszakai látomásomban egy negyedik vadállatot is láttam. Félelmetes, rettenetes és szörnyű erős volt. Hatalmas vasfogai voltak: falt és rágott, a maradékot pedig széttiporta a lábával. Egészen más volt, mint a többi vadállat, tíz szarva volt." (Dániel könyve 7:2-7.)

augsburger_wunderzeichenbuch_folio_12-_vision_daniels.jpgAugsburger Wunderzeichenbuch, 12. foliodaniel_4_beasts.JPGifj. Hans Holbein, Dániel látomása (1538 körül)daniel04.gifLuther Biblia, 1545

Szerepel a könyvben Ezékiel látomása is. A látomás megjelenítése erős hasonlóságot mutat az 1538-ból származó Zürichi Bibliában szereplő illusztrációval, nem elképzelhetetlen, hogy az alkotók ismerték ezt a verziót.

"Ezt láttam: észak felől forgószél támadt és nagy felhő. Fényesség vette körül, tűz, amelyből villámok törtek elő. A belsejében, a tűz közepében valami fénylett, mint az érc. Középütt kivettem valamit, amely négy élőlényhez hasonlított. Emberi formájuk volt. Mindegyiknek négy arca és mindegyiknek négy szárnya volt. A lábuk egyenes volt, a talpuk meg olyan, mint a borjú talpa, s úgy szikráztak, akár a fényes érc. Szárnyaik alatt emberi kezek voltak. Arcuk – mind a négyüké – négy irányba nézett." (Ezékiel könyve 1:4-8.)

"Figyeltem az élőlényeket, s lám, egy-egy kerék volt a földön az élőlények mellett, mind a négy mellett. Ezek a kerekek úgy ragyogtak, mint a krizolit, s mind a négynek ugyanolyan volt az alakja. Úgy látszott, mintha az egyik a másikban lett volna. Négy irányban haladtak, s nem kellett megfordulniuk, amikor mentek." (Ezékiel könyve 1:15-17.)

augsburger_wunderzeichenbuch_folio_15-_vision_des_hesekiel.jpgAugsburger Wunderzeichenbuch, 12. folioezekiel_s_vision_zurich_bible.jpgifj. Hans Holbein, Zürichi Biblia - Ezékiel látomása (1538 körül)

A bibliai időket követően már évszámmal láthatjuk az adott csodálatos eseményt. Ezek között számos alkalommal jelenik meg valóságos természeti jelenség (pl. napkutya jelenség, üstökösök) nagyjából a valódi formájukban, míg egyes esetekben egyfajta allegóriaként ábrázolják azt (alakok az égen).

Az úgynevezett melléknap vagy napkutya jelenséget a levegőben levő jégkristályokon megtörő fény hozza létre. A fénytünemény a napkorongtól két oldalon elhelyezkedő fényes foltok formájában jelentkezik. A foltok lehetnek fehérek vagy színesek, gyakran csak az egyik oldalon lévő látható belőlük. 

augsburger_wunderzeichenbuch_folio_26-_drei_sonnen.jpgAugsburger Wunderzeichenbuch, 26. folioaugsburger_wunderzeichenbuch_folio_131_nebensonnen_uber_munster_1533.jpgAugsburger Wunderzeichenbuch, 131. folioaugsburger_wunderzeichenbuch_folio_164-_nebensonnen_und_schwert_28_oktober_1549.jpgAugsburger Wunderzeichenbuch, 164. foliosundog.jpga napkutya jelenség Oroszországban

Hasonló feltételekkel alakul ki a mellékhold jelenség is, mint a nap esetében, csak ez jóval ritkább. A könyvben ez is megjelenik több alkalommal is. Ha összevetjük az illusztrációt a fényképpel, meglepően valósághű volt a XVI. századi ábrázolás is a maga módján.

augsburger_wunderzeichenbuch_folio_49-_drei_monde_1.jpgAugsburger Wunderzeichenbuch, 49. foliobook-of-miracles-drei-monde-kreuz.jpgAugsburger Wunderzeichenbuchmoondog-saarloos.jpga mellékhold jelenség Alaszkábanaugsburger_wunderzeichenbuch_folio_107-_mondhalo_uber_wien.jpgAugsburger Wunderzeichenbuch, 107. folio1280px-halo_and_sun_dog_noaa.jpgnap halo-jelenség a Déli sarkon

Jelentős figyelmet szentel a könyv az üstökösöknek, meteoroknak is. Az üstökösök megítélése nem volt túl pozitív, általában baljós előjelnek tekintették őket, melyek királyok vagy nemesemberek halálát, vagy közelgő katasztrófát jeleztek. Természetükre nézve a XVI. században még mindig Arisztotelésznek a Meteorológiája adott iránymutatást, aki szerint ezek a felső légkör jelenségei, ahol a forró, száraz kipárolgások összegyűlnek és időnként lángba borulnak.

augsburger_wunderzeichenbuch_folio_52.jpgAugsburger Wunderzeichenbuch, 52. folioaugsburger_wunderzeichenbuch_folio_65.jpgAugsburger Wunderzeichenbuch, 65. folioaugsburger_wunderzeichenbuch_folio_95.jpgAugsburger Wunderzeichenbuch, 95. folioaugsburger_wunderzeichenbuch_folio_109.jpgAugsburger Wunderzeichenbuch, 109. foliocomet.jpgLovejoy üstökös a Nemzetközi Űrállomásról fényképezvecomet2.jpgMcNaught üstökös az óceán felett hatalmas csóvával

Az illusztrációk egy része inkább viszont a képzelet és a valóság találkozása, feltehetőleg megtörtént esemény, jelenség leírása a korabeli tudás alapján. A könyvben egyfajta izzó sárkányként szerepel az a jelenség, ami egyrészt lehet üstökös is, meteorzápor is, de hasonlít egy ritka légköri jelenségre is, ez az ún. poláris sztratoszferikus felhő.

augsburger_wunderzeichenbuch_folio_129-_drachen_hilpoltstein_1533.jpgAugsburger Wunderzeichenbuch, 129. foliopolar-stratospheric-cloud.jpgpoláris sztratoszférikus felhők geminidmeteorshower2012_jeffdai950.jpgmeteorzápor

A három gyermek égi csatájáról talán jogosan feltételezhetjük, hogy inkább a képzelet szüleménye, mint a valóság kisdede. A képaláírás szerint 1536-ban Johannes Doltzburger látta ezt a csodát a spanyolországi Medinában, miközben a csillagokat vizsgálta. Ugyanígy a képzelet tréfálhatta meg azt is, aki a csehországi fellegekben éppen lóhátra készülő lovast vélt látni. 

augsburger_wunderzeichenbuch_folio_134_himmelsschlacht_dreier_kinder_1536.jpgAugsburger Wunderzeichenbuch, 134. folioaugsburger_wunderzeichenbuch_folio_126-_himmlischer_reiter_uber_bohmen.jpgAugsburger Wunderzeichenbuch, 126. folio

Az Augsburgban látott jelenségnek lehet valóságalapja is, a könyv fogalmazása szerint szavahihető emberek éjféltájt láttak valamit, ami egy óriási parázstartóhoz hasonlóan izzott az égben. Nemrégiben hazánkban is látható volt sarki fény, elképzelhető, hogy Augsburgban is ilyet láttak.

augsburger_wunderzeichenbuch_folio_144-_himmelsfeuer_uber_augsburg_1542.jpgAugsburger Wunderzeichenbuch, 144. foliosarki-feny-magyarorszag-1.jpgsarki fény a dobogókői kilátóból fotózva 2015. március 18-án. MTI Fotó: Mohai Balázs

Egy valamirevaló csodagyűjteményből sem hiányozhat néhány igazán valószínűtlen lény. Így természetesen ebben a könyvben is találunk néhány érdekes szerzetet, melyek korábban és később is izgatták az emberek fantáziáját. A szerzetes formájú hal például szerepel Conrad Gesner Historiae Animaliumában is, amit 1551-1558 között adtak ki, tehát nagyjából az Augsburger Wunderzeichenbuch kiadása körüli időszakban, illetve majd száz évvel később a nagyszerű bolognai botanikus, Ulisse Aldrovandi Monstrorum historiájában is megtaláljuk, akárcsak a szakállas szőlőt.

augsburger_wunderzeichenbuch_folio_145-_wundersames_huhn_und_wundersamer_fisch_1543.jpgAugsburger Wunderzeichenbuch, 145. foliogesner-fishmonk.jpgConrad Gesner Historiae animalium (1551-58)mh-marinummonachi.jpgUlisse Aldrovandi, Monstrorum Historia (1642)augsburger_wunderzeichenbuch_folio.jpgAugsburger Wunderzeichenbuch, 136. foliomh-vuabarbis.jpgUlisse Aldrovandi, Monstrorum Historia (1642)

Szintén a szörnyek táborát gazdagítja az ún. szamárpápa illusztrációja. A legenda szerint 1496-ban Rómában a Tiberis mosta partra ezt a szörnyet, aminek leírása sem egyszerű. Szamár feje, női testet formáló törzse, a jobb karja helyén egy elefánt lába, a bal karja emberi kar volt. A lábait, amelyek közül az egyik grifféhez, a másik ököréhez volt hasonlatos, halpikkelyek fedték, akárcsak a törzs és a karok felső részét. A hátsóján egy öregemberből előtörő sárkány feje volt látható. Az idősebb Lucas Cranach, aki Luther egyik propagandaművészeként is alkotott egy 1523-as pamflethez elkészítette az illusztrációt (Deuttung der czwo grewlichen Figuren, Bapstesels czu Rom und Munchkalbs zu Friberg ijnn Meijszen funden - Mit jelent a két szörnyűséges alak: a Rómában talált szamár-pápa és a Meissenben talált freibergi borjú-barát). Ez később is sokszor felbukkan, többek között a Csodák könyvében és Aldrovandi szörnygyűjteményében is. Melanchton, Luther munkatársa az egyes testrészeket a katolikus egyház egy-egy rossz tulajdonságával azonosította, magát a szörnyet pedig  pápasággal és a katolikus egyházzal: a szamárfej maga a pápa volt, az elefántláb az egyház erőszakosságára utalt, az ökör lába az egyház szolgáira, a női test a bíborosokat, püspököket, szerzeteseket és hamis életüket, az ivászatokat és a tisztátalan fajtalankodást szimbolizálta. 

 

papstesel.jpgAugsburger Wunderzeichenbuchpapstesel-cranach.jpgid. Lucas Cranach, a szamár-pápa (1523)mh-capiteasinio.jpgUlisse Aldrovandi, Monstrorum Historia (1642)

A könyv utolsó részében visszatérünk a bibliai időkbe, csak nem a múltba, hanem a jövőbe. A Jelenések könyvéből származó idézeteket láthatunk illusztrációval. Az illusztrációk némelyike itt is merít a korábbi formakincsből. Dürer 1498-ban készült Apokalipszis-ciklusa méltán híres ma is. Ennek egyik darabja a Jelenések könyvének "János lenyeli a könyvet" része. A lenti illusztráció ezt is felhasználja az ábrázolásban. 

"Ekkor láttam, hogy egy másik hatalmas angyal száll le az égből. Felhő övezte, és szivárvány ívelt a feje fölött, arca ragyogott, mint a Nap, lába meg izzott, mint a tűzoszlop. Kezében kibontott kis könyvtekercset tartott. Jobb lábával a tengerben állt, a ballal a földön (Jelenések könyve, 10:1-2)

Azután az égi hang újra szólt hozzám: „Menj, vedd el a nyitott könyvet az angyal kezéből, aki a tengerben és a földön áll.” Odamentem az angyalhoz, hogy adja át nekem a könyvecskét. Így szólt hozzám: „Nesze, nyeld le! Keserű lesz tőle a gyomrod, de a szád olyan édes, mint a méz.” Elvettem az angyal kezéből a könyvecskét és lenyeltem. A szám édes lett tőle, mint a méz. De amikor lenyeltem, a gyomrom keserű lett. Ekkor ezt mondták nekem: „Ismét jövendölnöd kell sok népről, nemzetről, nyelvről és királyról.” (Jelenések könyve, 10:8-11)

augsburger_wunderzeichenbuch_folio_184-_johannes_und_der_engel.jpgAugsburger Wunderzeichenbuch, 184. foliodurer-apokalypse.jpgAlbrecht Dürer, Apokalipszis-ciklus (1498)

"Amikor feltörte a hatodik pecsétet, láttam, hogy nagy földrengés támadt. A Nap olyan fekete lett, mint a szőrzsák, a Hold pedig olyan, mint a vér. Az ég csillagai a földre hullottak, mint amikor a fügefa hullatja éretlen fügéit, ha erős szél rázza. Az ég összehúzódott, mint egy felgöngyölt könyvtekercs. Minden hegy és sziget elmozdult a helyéről. A föld királyai, nagyjai és vezérei, a gazdagok és a hatalmasok, mindenki, rabszolga és szabad elrejtőzött a barlangokban és a sziklák közt. És így szóltak a hegyekhez és a sziklákhoz: „Szakadjatok ránk, s rejtsetek el bennünket a trónon ülő és a Bárány haragja elől! Eljött haragjuk nagy napja, ugyan ki állhat meg előttük?” (Jelenések könyve, 6:12-17)

page_ce_book_of_miracles176.jpgAugsburger Wunderzeichenbuch, 176. folio

"Ekkor láttam, hogy a tengerből egy vadállat bukkan fel. Tíz szarva volt és hét feje, szarvain tíz korona, fején meg istenkáromló név.A vadállat, amelyet láttam, hasonlított a párduchoz, lába mint a medvéé, szája pedig az oroszlán szája. A sárkány neki adta erejét és trónját, nagy hatalmával együtt. Az egyik feje mintha halálra lett volna sebezve, de halálos sebe meggyógyult. Az egész föld csodálta a vadállatot." (Jelenések könyve, 6:12-17) 

fol187.jpgAugsburger Wunderzeichenbuch, 187. folio

Így fér meg tehát egymással a sárkányok által benépesített ég az üstökösök leírásával, illetve a bibliai jelenetekkel. Lehetne legyinteni, hogy ez a XVI. században volt, ámbár ha belegondolunk, ma sem sokkal másabb a helyzet, hiszen a fikció és a valóság közötti határ nagyjából ugyanott húzódik, jobban mondva ugyanolyan képlékeny és homályos, mint mindig is volt, talán csak egy kicsivel több dologról gondoljuk azt, hogy tudjuk mi a magyarázata.

Források:

http://www.luxury4men.com/2013/10/the-book-of-miracles_27.html

http://www.collectorsweekly.com/articles/beasts-comets-and-other-signs-of-the-end-times/

http://www.fr-online.de/literatur/wunderzeichenbuch-phantomzeichnungen-zur-loesung-der-weltraetsel,1472266,25628124.html

http://www.brainpickings.org/2014/09/05/the-book-of-miracles-taschen/

http://www.nybooks.com/blogs/gallery/2014/may/01/book-miracles/

http://onspace.gazette-ic.com/post/74273611291/rare-book-wunderzeichenbuch-or-book-of-miracles-1552

http://gizmodo.com/stunning-depictions-of-ancient-comets-that-scared-the-h-1640330614

http://mta.hu/data/cikk/12/87/3/cikk_128703/dc_220_11_doktori_mu.pdf

https://en.wikipedia.org/wiki/Sun_dogs

https://hu.wikipedia.org/wiki/Halojelens%C3%A9g

https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%9Cst%C3%B6k%C3%B6s

https://de.wikipedia.org/wiki/Papstesel

https://en.wikipedia.org/wiki/Sea_monk

https://en.wikipedia.org/wiki/Historiae_animalium_(Gessner)

http://danakrehn.com/2013/05/18/the-monstrous-births-of-martin-luthers-protestant-propaganda/

https://de.wikipedia.org/wiki/Apokalypse_(D%C3%BCrer)

http://szentiras.hu/SZIT

 

Képek:

https://commons.m.wikimedia.org/wiki/Category:Augsburger_Wunderzeichenbuch#

http://www.dayfaber.com/Folio-136-%E2%80%9CIn-1547-this-fine-wheat-grew%E2%80%A6-DesktopDefault.aspx?tabid=6&tabindex=5&objectid=509080&backflag=on&categoryid=0

http://www.dayfaber.com/Folio-115-%E2%80%9CIn-1534-one-the-wondrous-creatures%E2%80%A6-DesktopDefault.aspx?tabid=6&tabindex=5&objectid=509100

http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/3836542854/braipick-20

http://engrammi.blogspot.fr/2013/11/book-of-miracles-e-le-sue-illustrazioni.html

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ezekiel%27s_vision_Zurich_Bible.jpg

http://www.payer.de/christentum/danielapokalypse.htm

https://www.royalcollection.org.uk/collection/800141/the-apocalypse-st-john-devouring-the-book

http://www.dankbuzz.com/omg/it-looks-fake-but-this-amazing-and-all-natural-sunrise-occurred-over-russia/

http://stardust.jpl.nasa.gov/science/hb.html

http://www.space.com/20239-moondogs-moon-photo-alaska.html

http://apod.nasa.gov/apod/ap131213.html

http://solarsystem.nasa.gov/multimedia/gallery/McNaught2.jpg

http://www.nasa.gov/mission_pages/station/multimedia/gallery/iss030e015491.html

http://www.letenyemedia.hu/img/picture/9741/sarki-feny-magyarorszag-1.jpg

https://www.idokep.hu/hirek/sarki-fenyt-lattak-magyarorszagon

http://www.biodiversitylibrary.org/ia/ConradiGesnerimIVGess#page/485/mode/1up

http://www.phantomsandmonsters.com/2011/04/mysterious-sea-monk.html