Festmények HD-ben
2015. november 21. írta: PekZo

Festmények HD-ben

Pieter Bruegel id. - A lázadó angyalok bukása (1562)

Ha a lázadó angyalok bukását el kéne képzelnünk, nem valószínű, hogy sikerülne azokat a lényeket kipréselni elménkből, amiket Bruegel a bukott angyalok ábrázatának megálmodott. A brüsszeli Királyi Múzeum Régi mesterek szárnyában, egy hűvös, szinte félreeső teremben lehet megcsodálni a festményt, élőben látni letaglózó élmény, az egész képet egyszerre nem is igen lehet befogadni, fel-alá járkál az ember a festmény előtt, csodálva a részletek kidolgozottságát, és próbálva megfejteni, hogy melyik archoz melyik végtag tartozik. 

brueghel-fall-o-the-rebel-angels-teljes.jpgPeiter Bruegel id., A lázadó angyalok bukása (1562)

Az Újszövetségben a Jelenések könyve így szól a lázadó angyalokról (12:7-9):

„7. És lőn az égben viaskodás: Mihály és az ő angyalai viaskodnak vala a sárkánynyal; és a sárkány is viaskodik vala és az ő angyalai; 8. De nem vehetének diadalmat, és az ő helyök sem találtaték többé a mennyben. 9. És vetteték a nagy sárkány, ama régi kígyó, a ki neveztetik ördögnek és a Sátánnak, ki mind az egész föld kerekségét elhiteti, vetteték a földre, és az ő angyalai is ő vele levettetének.”

Bruegel az ábrázolásában elég tiszta megkülönböztetést ad. A jó angyalok emberi alakban jelennek meg madárszárnyakkal vagy emberi fejjel, növény testtel és pillangó szárnyakkal. A lázadó angyalok "dögletes csúszómászókként" szenvedik el a letaszítást az Úr trónja mellől. Az alakok kiötlése során minden bizonnyal hatással voltak rá Hieronymus Boschnak szintén a "hihetelen elmeszülemény" kategóriájába sorolt lényei, de a szörnnyé váló bukott angyalok önjogú hibridjei az emberi, valamint a növény- és állatvilágnak.

A kép felső részében láthatjuk a bukott angyalok végeláthatatlan folyamát, ahogy alászállnak a mennyből. Úgy hogy, sem az eleje, sem a vége nem látszik, csak egy pillanatkép harcból, allegóriaként a jónak a gonosz elleni örök harcaként is értelmezhetjük a képet. A kép közepén Szent Mihály arkangyal tűnik ki a végtaglabirintusból, amint arany vértjében a hétfejű, koronás fenevaddal, sárkánnyal viaskodik. A sárkánynak csak a hasa látszik részben, illetve koronás fejei kivehetőek valamennyire, de ő inkább elveszik a szörnytengerben.

brueghel-fall-o-the-rebel-angels-10.jpgbrueghel-fall-o-the-rebel-angels-19.jpgSzent Mihály küzdelme a sárkánnyalbrueghel-fall-o-the-rebel-angels-13.jpgbrueghel-fall-o-the-rebel-angels-14.jpga jó angyalok, emberi alakban, szárnyakkalbrueghel-fall-o-the-rebel-angels-9.jpgbrueghel-fall-o-the-rebel-angels-17.jpgangyalok emberi fejjel, növény testtel és pillangó szárnyakkal

A kép nagy részét a tekergőző, vonagló hüllők, kétéltűek, halak, vagyis ilyen-szerű lények töltik ki, Bruegel kimeríthetetlennek tűnő fantáziájának zavarba ejtő teremtményei. Az arcukon a gyötrelem és a félelem jeleit láthatjuk, amikor rájönnek, hogy a lázadás számukra örök fájdalomban eltöltött vereséggel végződik.

brueghel-fall-o-the-rebel-angels-18.jpgbrueghel-fall-o-the-rebel-angels-15.jpgbrueghel-fall-o-the-rebel-angels-16.jpgbrueghel-fall-o-the-rebel-angels-7.jpgbrueghel-fall-o-the-rebel-angels-11.jpgbrueghel-fall-o-the-rebel-angels-2.jpgbrueghel-fall-o-the-rebel-angels-12.jpgbrueghel-fall-o-the-rebel-angels-1.jpgbrueghel-fall-o-the-rebel-angels-3.jpgbrueghel-fall-o-the-rebel-angels-4.jpgbrueghel-fall-o-the-rebel-angels-5.jpgbrueghel-fall-o-the-rebel-angels-6.jpgbrueghel-fall-o-the-rebel-angels-8.jpgbukott angyalok

Források

https://www.google.com/culturalinstitute/asset-viewer/the-fall-of-the-rebel-angels/ewEs_8lOXkz7tQ?hl=hu&projectId=art-project

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Fall_of_the_Rebel_Angels_(Bruegel)

http://www.wga.hu/frames-e.html?/html/b/bruegel/pieter_e/05/30rebel.html

http://biblia.biblia.hu/read.php?t=1&b=66&c=12&v=17&vs=17.#v15