A démongyőző remete szent
2016. április 23. írta: PekZo

A démongyőző remete szent

Remete Szent Antal a líbiai sivatagba vonult vissza, hogy Istennek tetsző életet éljen. Egy sziklasírban, majd később egy elhagyott kastélyromban húzta meg magát. Az emberektől ugyan távol került, de annál közelebb az ördöghöz és a démonokhoz, akik szüntelen kínozták, de végül, Isten fegyverzetét…

Az Ige testté lett
2016. március 25. írta: PekZo

Az Ige testté lett

Az angyali üdvözlet a keresztény üdvtörténet egyik legfontosabb pillére, a nicea-konstantinápolyi hitvallás szerint Jézus „értünk, emberekért és a mi üdvösségünkért leszállott a mennyből, megtestesült a Szentlélek erejéből, Szűz Máriától és emberré lett”. Jézus fogantatásának keresztény ünnepe…