Az Ige testté lett
2016. március 25. írta: PekZo

Az Ige testté lett

Az angyali üdvözlet a keresztény üdvtörténet egyik legfontosabb pillére, a nicea-konstantinápolyi hitvallás szerint Jézus „értünk, emberekért és a mi üdvösségünkért leszállott a mennyből, megtestesült a Szentlélek erejéből, Szűz Máriától és emberré lett”. Jézus fogantatásának keresztény ünnepe március 25-re esik, a hagyomány szerint kilenc hónapot számoltak vissza Jézus születésétől. A kanonizált írások mellett nagy szerepe volt az ünnep kialakulásában Jakab ősevangéliumának, ami azt hirdeti, hogy a világ teremtése, Jézus fogantatása és kereszthalála ugyan azon a napon: március 25-én történt. 

200-300-annunciation_priscilla.jpgPriscilla katakomba, III. század

Az újszövetségben Lukács evangéliuma számol be a legrészletesebben az eseményről (1:26-35):

"Isten pedig a hatodik hónapban elküldte Gábriel angyalt Galilea városába, amelynek Názáret a neve, egy szűzhöz, aki el volt jegyezve egy férfival. A neve József volt, Dávid házából, a szűz neve meg Mária. Bement hozzá az angyal, és így szólt: »Üdvözlégy, kegyelemmel teljes, az Úr van teveled.« Őt zavarba ejtette ez a beszéd, és elgondolkodott, hogy miféle köszöntés ez. Az angyal pedig folytatta: »Ne félj, Mária! Kegyelmet találtál Istennél. Íme, méhedben fogansz és fiút szülsz, és Jézusnak fogod nevezni. Nagy lesz ő, a Magasságbeli Fiának fogják hívni; az Úr Isten neki adja atyjának, Dávidnak trónját, és uralkodni fog Jákob házában mindörökké, és királyságának nem lesz vége«. Mária erre így szólt az angyalhoz: »Miképpen lesz ez, hiszen férfit nem ismerek?« Az angyal ezt felelte neki: »A Szentlélek száll rád, és a Magasságbeli ereje megárnyékoz téged; s ezért a Szentet, aki tőled születik, Isten Fiának fogják hívni."

János evangéliumában ezt olvashatjuk (1:17): "Az Ige testté lett, és köztünk lakott, és mi láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttének dicsőségét, aki telve volt kegyelemmel és igazsággal." 

János első levelében így ír Isten szeretetéről (4:7-15), illetve ennek kapcsán a megtestesülésről:

Szeretteim! Szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van. Mindaz, aki szeret, Istentől született, és ismeri Istent. Aki nem szeret, nem ismeri Istent, mert Isten a szeretet. Isten szeretete abban nyilvánult meg irántunk, hogy egyszülött Fiát küldte a világra, hogy általa éljünk. Ebben áll a szeretet. Nem mintha mi szerettük volna Istent, hanem mert ő szeretett minket, és elküldte Fiát engesztelésül bűneinkért. Szeretteim! Ha Isten így szeretett minket, nekünk is szeretnünk kell egymást! Istent soha nem látta senki. Ha szeretjük egymást, Isten bennünk marad, és szeretete tökéletes bennünk. Abból ismerjük meg, hogy benne maradunk, és ő mibennünk, hogy a Lelkéből adott nekünk. Mi pedig láttuk, és tanúságot teszünk arról, hogy az Atya elküldte Fiát, mint a világ üdvözítőjét. Aki vallja, hogy »Jézus az Isten Fia«, abban Isten benne marad, és ő Istenben. 

A történet első ma ismert ábrázolása a római Priscilla katakombából maradt ránk a III. századból (lásd fent). A képen Mária egy maga támlájú széken római ruhában ül, egy másik alak (Gábriel angyal - ekkor még szárny nélkül) karját felemelve rá mutat, ami hagyományosan a beszéd jelzése volt.

A IV. századtól az angyali üdvözlet összekapcsolódott a megváltás isteni tervének felfedésével, minthogy Mária itt értesül először Krisztusról, amit majd időben Jézus születésének (karácsony) és nyilvánosság elé lépésének (vízkereszt) a misztériuma követ. A felfedés jelzésére jelent meg a függöny mint jelkép, ez később a szentek ábrázolásánál is gyakran előfordul. A kereszténység római államvallássá válása után indult meg az az értelmezési folyamat, amely szerint Krisztusban az isteni és az emberi lényeg egyszerre volt jelen, így Mária mint Jézus anyja szintén nemesi és királyi természetet kapott (vö. trónoló Madonna).

Az ábrázolásban az V. században jelenik meg a galamb a szentlélek jelképeként, amit a niceai zsinattól (325) a szentlélek hiteles ábrázolásának tekintettek. Az első ilyen kép a római Santa Maria Maggiore-bazilikában található mozaik, ahol már az angyalok is szárnyakkal láthatók. sokáig ez is volt az egyetlen példája, ami azzal is magyarázható, hogy a még elevenen élő pogány római Vénusz-kultusznak is elfogadott jelképe volt a galamb. Egészen a XI-XII. századig kell várni a felbukkanására. 

annunciation_on_the_triumphal_arch_of_santa_maria_maggiore_in_rome.pngSanta Maria Maggiore-bazilika, V. század

Míg az első képek "olvasata" jobbról balra történt, ahogy a héber írásban, az angyal jobb oldalon helyezkedett el, Mária a bal oldalon, addig a hatodik századtól ez megfordul a görög-latin írás olvasatát követve, habár ez a magyarázat az egypontos perspektívikus ábrázolás elterjedése után a XV. századtól nem minden esetben alkalmazható, kompozíciós okokból egyéb megoldások is létezek. 

A továbbiakban, tekintettel a téma kimeríthetetlen forrására, sajnos korlátozni kellett a példák bemutatását, így mostantól alapvetően a nyugati művészetnek a barokkig terjedő időszakát tekintjük át, abból is csupán a kéziratillusztrációk és a festészet néhány remekét gyűjtöttük össze.

A képekkel kapcsolatosan a korábban említett részletek (függöny, galamb, pálca) magyarázata mellett vagy helyett láthatunk még virágot és könyvet. Előbbi általában liliom, ami a tisztaság jelképe volt, ekként Mária szeplőtelenségét hangsúlyozza, vagy az angyal kezében, vagy egy vázában szerepel a képen. A rivalizálás komolyságát mutatja, hogy mivel a liliom egyben Firenze címerében is megtalálható, az ősrivális Sienában inkább olajággal helyettesítették a liliomot, ahogy ez a sienai mester, Simone Martini képén is látható lentebb.   

A könyv a XI. században jelent meg, néha szószék vagy olvasópolc kíséretében, szerepe általában az volt, hogy bemutassa Mária áhitatát, aki zsoltároskönyvét olvassa, mikor megérkezik hozzá az angyal. Később a könyv képe utalás volt az Izajás könyvében található Emmánuel-jövendölésre (7:14), amit Jézus eljövetelének próféciájaként tartottak számon: "Ezért az Úr maga ad majd nektek jelet. Íme, a szűz fogan, és fiút szül, s nevét Emmánuelnek fogja hívni."   

900-1100-biblioth_que_de_l_arsenal_ms-592-evangelia-f18v.jpg900-1100, Evangelia 18v1090-1110-bnf_nal2246-lectionnaire_de_cluny-f6r.jpg1090-1110, Lectionnaire de Cluny - f.6r1225-35-biblioth_que_de_l_arsenal-ms-1186-psalterius-16r.jpg1125-35, Psalterius - f.16r1262-79-guido_da_siena_annunciation.jpg1262-79, Guido da Siena1296-1300-pietrocavallini-annunciation.jpgPietro Cavallini, 1296-13001306-giotto-annunciation.jpgGiotto di Bondone, 13061308-11-duccio-annunciation.jpgDuccio di Buoninsegna, 1308-111330-cloistersapocalypse-annunciation.jpg1330, Cloisters Apocalypse - f. 1r
1333-simonemartini-annunciation.jpgSimone Martini és Filippo Memmi, 13331375-1400-bnf-nal3093-tres-belles-heures-de-notre-dame-1v.jpg1375-1400, Tres Belles Heures de Notre Dame - f. 1v1425-30-masolino-da-panicale-annunciation.jpgMasolino da Panicale, 1425-30

1427-32-robert_campin-annunciation.jpg
Robert Campin, 1427-321430-robert_campin-annunciation.jpgRobert Campin, 1430
1430-32-fra_angelico-annunciation-prado.jpgFra Angelico, 1430-321434-36-vaneyck-annunciation.jpgJan van Eyck, 1434-361435k-giovanni-di-paolo-annunciation.jpgGiovanni di Paolo, 1435 körül1435-sassetta-annunciation.jpgSassetta, 14351440-weyden_annunc.jpgRogier van der Weyden, 14401444-jacopobellini-annunciation.jpgJacopo Bellini, 14441442-fraangelico-smcell3-annunciation.jpgFra Angelico, 14451449-gozzoli-annunciation.jpgBenozzo Gozzoli, 14491465-75-hans_memling-_annunciation.jpgHans Memling, 1465-751470-90-martinschongauer-annunciation.jpgMartin Schongauer, 1470-901472-leonardo_da_vinci-annunciation.jpgLeonardo da Vinci, 14721475-gentilebellini-annunciation.jpgGentile Bellini, 14751480-85-lorenzo-di-credi-annunciation.jpgLorenzo di Credi, 1480-85
1480-89-hans_memling-_annunciation.jpgHans Memling, 1480-891482-ghirlandaio-annunciation.jpgDomenico Ghirlandaio, 1482the_annunciation_with_saint_emidius_carlo_crivelli_national_gallery.jpgCarlo Crivelli, 14861489-90-botticelli-annunciation.jpgSandro Botticelli, 1489-901495-cima-da-conegliano-annunciation.jpgCima da Conegliano, 14951500-02-durer-annunciation.jpgAlbrecht Dürer, 1500-15021500-giovannibellini-annunciation.jpgGiovanni Bellini, 15001501-pinturicchio-annunciation.jpgPinturicchio, 15011503-raffaello-annunciation.jpgRaffaello Sanzio, 15031509-durer-annuntiation.jpgAlbrecht Dürer, 15091513-altdorfer-anunciation.jpgAlbrecht Altdorfer, 15131515-matthiasgrunewald-annunciation.jpgMatthias Grünewald, 15151525-40-parmigianino-annunciation.jpgParmigianino, 1525-401525-joos-van-cleve-annunciation.jpgJoos van Cleve, 15251528-annunciation_sarto.jpgAndrea del Sarto, 15281527-28-pontormo-annunciation.jpgPontormo, 1527-281534-lotto-annunciation_jpg_hd.jpgLorenzo Lotto, 15341535-tiziano-annunciation.jpgTiziano Vecellio, 15351545-domenico_beccafumi_the_annunciation.jpgDomenico Baccafumi, 15451557-tiziano-annunciation.jpgTiziano Vecellio, 15571568-70-elgreco-annunciation.jpgEl Greco, 1568-701578-veronese-annunciation.jpgPaolo Veronese, 15781583-87-tintoretto-annunciation.jpgJacopo Tintoretto, 1583-871594-hendrickgoltzius-annunciation.jpgHendrick Goltzius, 15941597-1600-elgreco-annunciation.jpgEl Greco, 1597-1600
1608-28-peter_paul_rubens-annunciation.jpgPeter Paul Rubens, 1608-281609-caravaggio-annunciation.jpgCaravaggio, 16091609-10-peter_paul_rubens-annunciation.jpgPeter Paul Rubens, 1609-101623-oraziogentileschi-annunciation.jpgOrazio Gentileschi, 16231640-bernardostrozzi-annunciation.jpgBernardo Strozzi, 1640

 

Források:

http://lexikon.katolikus.hu/A/angyali%20%C3%BCdv%C3%B6zlet.html

http://lexikon.katolikus.hu/M/megtestes%C3%BCl%C3%A9s.html

http://lexikon.katolikus.hu/G/Gy%C3%BCm%C3%B6lcsolt%C3%B3%20Boldogasszony.html

https://hu.wikipedia.org/wiki/Gy%C3%BCm%C3%B6lcsolt%C3%B3_Boldogasszony

https://en.wikipedia.org/wiki/Annunciation

http://www.johnsanidopoulos.com/2012/03/annunciation-in-early-christian-art.html

https://iconreader.wordpress.com/2012/03/25/oldest-surviving-icon-of-the-annunciation/

http://johnthelutheran.tumblr.com/post/23664041231/the-annunciation-by-jacopo-torriti-in-the-apse

http://www.theglobaldispatches.com/articles/symbolism-in-the-annunciation

 http://gallica.bnf.fr/services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&query=%28gallica%20all%20%22annunciation%22%29

http://www.metmuseum.org/search-results#!/search?q=annunciation

http://www.nationalgallery.org.uk/search?q=annunciation&x=0&y=0

http://www.webexhibits.org/sciartperspective/perspective4.html

http://www.metmuseum.org/search-results#!/search?q=annunciation

 

Képek:

http://4.bp.blogspot.com/-2ujIiuFeErg/UPe-I6XrI1I/AAAAAAAAAkw/NR9XWtqelyc/s1600/Annunciation_Priscilla.jpg

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Annunciation_on_the_triumphal_arch_of_santa_maria_maggiore_in_rome.png

http://www.metmuseum.org/art/collection/search/459055

http://www.metmuseum.org/art/collection/search/437490

http://www.metmuseum.org/art/collection/search/471848

http://www.metmuseum.org/art/collection/search/470304

http://www.metmuseum.org/art/collection/search/347404

http://www.metmuseum.org/art/collection/search/458966

http://www.metmuseum.org/art/collection/search/366981

http://www.metmuseum.org/art/collection/search/317618

http://www.metmuseum.org/art/collection/search/464149

http://www.metmuseum.org/art/collection/search/471190

http://www.metmuseum.org/art/collection/search/468106

http://www.metmuseum.org/art/collection/search/429031

http://www.metmuseum.org/art/collection/search/436791

http://www.metmuseum.org/art/collection/search/391602

http://www.metmuseum.org/art/collection/search/471869

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b55007799h/f50.item.r=annunciation

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b85710847/f1.planchecontact.r=lectionnaire%20de%20cluny

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b7100723j/f1.planchecontact.r=psalterius

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b84496839/f1.planchecontact.r=tres%20riches%20heures%20de%20notre%20dame

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Guido_da_Siena_-_Annunciation_-_Google_Art_Project.jpg

https://it.wikipedia.org/wiki/Annunciazione_Della_Scala

http://www.nationalgallery.org.uk/paintings/carlo-crivelli-the-annunciation-with-saint-emidius

http://www.paradoxplace.com/Perspectives/Italian%20Images/images/Firenze/Angelico%20&%20San%20Marco/2007/800/SMCell3-Annunciation-BAR700.jpg

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:La_Anunciaci%C3%B3n,_by_Fra_Angelico,_from_Prado_in_Google_Earth_-_main_panel.jpg

http://www.wga.hu/art/b/bellini/jacopo/annuncia.jpg

http://www.wga.hu/frames-e.html?/html/b/bellini/giovanni/1500-09/164annun.html

http://ic.pics.livejournal.com/philologist/23000738/4549793/4549793_original.jpg

http://www.wga.hu/frames-e.html?/html/c/cavallin/mosaic/2scene.html

http://www.wga.hu/frames-e.html?/html/c/cima/1/04annun.html

http://www.wga.hu/html/d/duccio/maesta/predel_f/pre_f_1.html

https://www.google.com/culturalinstitute/asset-viewer/the-annunciation/xwFVdn0XxLmf9Q?hl=hu&projectId=art-project

http://www.wga.hu/frames-e.html?/html/g/ghirland/domenico/3fresco/4spello.html

http://www.wikiart.org/en/pinturicchio/the-annunciation-1501

https://www.google.com/culturalinstitute/asset-viewer/the-annunciation/3AGKwoFUsS-nKA?hl=hu&projectId=art-project

http://classconnection.s3.amazonaws.com/149/flashcards/759149/jpg/giotto-annunciation1347226534145.jpg

http://www.wikiart.org/en/simone-martini/the-annunciation-with-st-margaret-and-st-ansanus-1333

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Peter_Paul_Rubens_-_Annunciation_-_WGA20250.jpg

http://www.wikiart.org/en/peter-paul-rubens/annunciation

http://www.wikiart.org/en/lorenzo-lotto/the-annunciation

http://www.wikiart.org/en/titian/annunciation

http://www.wikiart.org/en/paolo-veronese/the-annunciation-1578

http://www.wikiart.org/en/robert-campin/the-annunciation-1430

http://www.wikiart.org/en/raphael/the-annunciation-1503#close

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Titian_-_The_Annunciation_-_WGA22821.jpg

http://www.wikiart.org/en/robert-campin/the-annunciation-1430

http://www.wikiart.org/de/jacopo-pontormo/annunciation

http://www.wikiart.org/en/tintoretto/the-annunciation-1587

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Annunciation-Caravaggio.jpg

http://www.wga.hu/frames-e.html?/html/g/greco_el/12/1203grec.html

http://www.wga.hu/frames-e.html?/html/g/greco_el/02/0207gred.html